HR Business Game

Bent u HR Manager en op zoek naar games voor Recruitment, Game Based Assessment, Onboarding, Trainingen, Verandermanagement of Employee Engagement?

Bekijk hier dan de mogelijkheden van Gamification voor HR-afdelingen!

HR Business game, gamification met management games en serious gamesIn de HR Business Game - HRM en Organisatieverandering passen teams het HR beleid, personeel en de organisatie aan op hun strategie. Zij moeten op de hoogte zijn van interne en externe ontwikkelingen van hun bedrijf "HPO Insurrance" en deze laten groeien naar een high performance organisatie. Goed en gemotiveerd personeel, klanttevredenheid en innovatie zijn net als omzet en winst de belangrijke KPI’s.

Achtergrond HR Business Game

Organisaties hebben als gevolg van externe en interne ontwikkelingen continu te maken met veranderingen. Deze veranderingen zijn van invloed op de organisatie en specifiek ook op het (werk)gedrag van medewerkers. Om de organisatiedoelen te bereiken is het noodzakelijk dat de manager goed op de hoogte is van de interne en de externe ontwikkelingen. En tevens de consequenties hiervan voor de organisatie en specifiek voor de inzet van het personeel. De HR Business Game HPO Insurance biedt deze uitdaging in een dienstverlenende context. In de game komen ontwikkelingsaspecten naar voren als Teamwork, de HR business partner, Management & Organisatie, Businesskennis en HR thema’s.

Teams managen het B2B verzekeringsbedrijf HPO Insurance, dat zich richt op de binnenlandse markt met de productgroepen Brand, Motorrijtuigen en Inkomen. Het bedrijf ‘staat weer op de rails’ na een grootscheepse reorganisatie waarvan dit jaar ook de financiële resultaten zichtbaar zullen zijn. Eind vorig jaar is de nieuwe organisatie formeel ingevoerd en zijn een flink aantal arbeidscontracten beëindigd.

HR Business game, gamification met management games en serious games voor HRMDe deelnemers vormen een managementteam, waarin zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat van het bedrijf. Centraal daarbij staat de organisatie en de inzet van het personeel. Omdat in dienstverlening ‘human capital’ zeer belangrijk is, wordt in de nieuwe organisatie veel aandacht aan Human Resource Management besteed. Human Resources vormen het uitgangspunt van het integraal beleid op de volgende beleidsterreinen:

 • Directie;
 • Commercieel;
 • HRM-beleid;
 • HRM-beheer;
 • Financiën.

De uitdaging!

De teams moeten in de HR Business Game overleggen, discussiëren, conflict hanteren, problemen oplossen en uiteindelijk gezamenlijk de beslissingen nemen. Elke ronde worden door het team budgetten toegewezen voor productontwikkeling, procesinnovatie, kennismanagement, etc. en worden de premies, inzet van personeel en het HRM beleid vastgesteld.

Tevens moeten de teams een eigen strategie ontwikkelen en het algemeen beleid vormgeven zodat het de gekozen strategie optimaal ondersteunt. Dit doen zij middels het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En ze beslissen wie deelneemt aan het intern en extern overleg en het inrichten van de operationele besturing binnen het bedrijf.

HR Business game, gamification met management games en serious games voor HRMDe teamresultaten worden gemeten met behulp van een balanced scorecard. Ook strategische beleidsuitgangspunten worden meegewogen in onderstaande Key Performance Indicatoren:

 • Motivatie
 • Verzuim
 • Klanttevredenheid
 • Innovatievermogen
 • Omzet
 • Winst;

Opzet HR Business Game

De game bestaat uit een testronde en 6 speelronden, waarbij elke ronde een jaar voorstelt. De teams concurreren met maximaal tien bedrijven. Er kunnen meerdere markten worden klaargezet. Na het verstrijken van de deadline van de ronde kan de docent met een druk op de knop de verwerking starten. Vervolgens worden de beslissingen van alle teams in de markt doorgerekend. Het resultaat staat bij het begin van de volgende ronde automatisch op de site. Elke ronde staat tevens de Verzekeringscourant klaar met informatie over de ontwikkelingen in de interne en externe omgeving van het verzekeringsbedrijf.

Documentatie
De game wordt ondersteund door instructievideo's, gratis toegang tot de helpdesk en de volgende documentatie:

 • Een Werkboek voor deelnemers waarin exact de activiteiten en het tijdschema staat;
 • Het logboek met de motivatie op de beslissingen en een reflectie op de resultaten;
 • Een Handleiding waarin de startsituatie en een uitleg van de game is opgenomen.
 • Handleiding voor de begeleider met werkschema, beschrijving formules en tevens opdrachtuitwerkingen.
 • Extra opdrachten met bijbehorende te ontwikkelen competenties;

Ervaringen HR Business Game
“Zowel binnen als buiten de colleges houden de studenten bevlogen discussies over welke koers te varen. Ze komen zelf met oplossingen die soms vooruitlopen op wat in een later stadium geleerd wordt, ze zijn razend enthousiast.” Richard Voddé, lecturer Fontys

Meer weten?

Heeft u vragen over de HR Business Game of het toepassen van gamification in uw organisatie? Of wilt ook u een game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.