Gamification voor Overheid en Non-profit

Gamification en serious gaming met management games, serious games en business gamesGamification voor de overheid en non-profit sector is leuk, uitdagend, motiverend en effectief. En het competitieve karakter zorgt voor grote betrokkenheid en een hoog leereffect. Serious games bieden bovendien rijke, interactieve omgevingen waarin concrete uitdagingen, handelingen en het leren met elkaar worden verbonden. In een praktische oefencontext kunnen de deelnemers risicoloos ervaren wat de gevolgen zijn van hun handelingen. De feedback vanuit de game biedt deelnemers een voortdurende en natuurlijke terugkoppeling die versterkend of juist corrigerend kan werken.

Toepassingsgebieden gamification voor overheid en non-profit

Gamification wordt onder andere ingezet voor het bewerkstelligen van leerdoelstellingen, gedragsveranderingen, samenwerking en teambuilding. Toepassingsgebieden voor serious games zijn:
Vrijblijvend advies voor u

Casus gamification bij Woonplus

Gamification, serious gaming voor werving en selectie, non-profit, leverancierskeuze, woningbouwvereniging, organisatieverandering, verandermanagement, changeVoor woningcorporatie Woonplus uit Schiedam heeft Bizzgames Gamification succesvol een game ingezet ten behoeve van een selectietraject onder de vijf huidige onderhoudspartners. Woonplus gaat richting een nauwere samenwerking met een kleiner aantal onderhoudsbedrijven. Als onderdeel van dit bredere traject is bij Hoppe Schiedam een dagprogramma rondom een serious game opgezet. En om de partners eens helemaal uit hun dagelijkse omgeving te halen viel de keuze op de Poppodium game.

Het was een bijzonder geslaagde dag en mooi om te zien dat de doelstellingen van Woonplus middels gamification op een leuke en ontspannen manier werden behaald.
Neem contact op met Bizzgames

Bizzgames Gamification

Portfolio cases gamification en serious gaming met serious games en business games-14Wij ontwikkelen en begeleiden al ruim 25 jaar gamification voor de overheid en non-profit sector. Onze gamification toepassingen sluiten niet alleen naadloos aan op de wensen van onze klanten, maar ook op de belevingswereld van de deelnemers. Er zijn tientallen ‘off-the-shelf’ Bizzgames over verschillende onderwerpen, die bovendien direct online inzetbaar zijn.

Wilt u liever een game die aangepast is op uw specifieke doeleinden, dan maken wij gebruik van onze flexibele gamification tool. U kunt het onderwerp en de doelstelling daarbij in alle gevallen zelf bepalen. Bizzgames helpt hierbij, zodat uw serious game in korte tijd via haar gamification platform online inzetbaar is.

Meer weten over gamification voor de overheid en non-profit sector?

Heeft u vragen over het toepassen van gamification en serious gaming in uw organisatie? Of wilt u ook een game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld?
Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.