GGD Game

Op 7 oktober vond bij het Akousticum in Ede de GGD game plaats met 246 medewerkers verdeeld over 17 teams van de afdeling JGZ van de GGD Gederland-Midden.

JGZ Gelderland-Midden maakt een omslag naar meer teamkracht en tevens zelforganisatie voor de medewerkers. Deze beweging komt voort uit de Kernwaarden Publieke Gezondheid:

  • We zijn gericht op de buitenwereld
  • We zijn collectief verantwoordelijk
  • Er is een robuuste maar toch flexibele organisatiestructuur
  • We weten van elkaar wat er speelt in de afdelingen en waar relevante info voor handen is
  • Onze processen zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht
  • We stimuleren het zelf organiserend vermogen van onze teams

Achtergrond gamification bij de GGD

Inlogpagina JGZ event. Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren. Game voor teambuilding en event

Er zijn binnen de JGZ vier kwadranten vastgesteld, waarop alle teams hun werkzaamheden moeten afstemmen. De GGD game gebruikt deze kwadranten voor de vier score-indicatoren (KPI’s) in de game, te weten:

  1. Samenwerking en werkplezier
  2. Doelen en teamresultaten
  3. Kwaliteit van zorg
  4. Tevredenheid van de klant

Uitdaging GGD Game

Pagina 2 Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren. Game voor teambuilding en event.De teams streden binnen de  game, om te laten zien hoe goed zij als zelf organiserend team zijn. In de JGZ game testten zij hun ervaring, inzicht, slagvaardigheid en kennis, waarbij de beroepsomgeving de context vormde.

De vier bovengenoemde kaders waren ook in de online game omgeving de score-indicatoren (Kritische Prestatie Indicatoren oftewel KPI’s).
Elke reactie, keuze of uitwerking op de gepresenteerde uitdagingen leverden dus meer of minder punten op voor deze KPI’s.

Opzet GGD Game

Pagina 5 JGZ Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren. Game voor teambuilding en event.Tijdens de game doorlopen de teams drie rondes van elk één uur speeltijd, onderbroken door twee pauzes van 30 minuten. Per ronde krijgen zij vragen en opdrachten voorgelegd. Dit alles wordt aangeboden via Nieuwsflitsen, die verschijnen in de digitale omgeving die speciaal voor het JGZ Event is ingericht.

Alles is tijdens de rondes gebonden aan strakke tijdslimieten maar dat moet voor een zelfgeorganiseerd team geen probleem zijn. Iedere Nieuwsflits informeert over wat de bedoeling is en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is.

Pagina 8 Gamification voor teambuilding en event. Serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren.Om toegang te verkrijgen tot de digitale omgeving van de GGD Game krijgen de teams. De eerste code is voor het invoeren van keuzes die ze maken. Hiervoor zal per ronde één teamlid verantwoordelijk zijn. De tweede code is geschikt voor het meekijken, meedenken en meebeslissen door de andere teamleden.

Naast multiple choice vragen ronden de teams binnen een bepaalde tijdslimiet ook snelle kennistoetsen (vragenlijsten) af. Tevens vinden er in de GGD game opiniepeilingen plaats over specifieke onderwerpen, waarmee JGZ medewerkers creatieve ideeën vanuit de organisatie delen. Dit kan gaan over onderwerpen, zoals innovatie in de communicatie of de voorkeur voor het plannen van groepsvaccinaties.

Pagina 3 Gamification voor teambuilding en event. Serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren.Ook zijn er open opdrachten over de oprukkende concurrentie, flexibilisering binnen de teams en de werkdruk. Hiervoor worden tussendoor teamleden weggekaapt om “jurydienst” te doen. De beoordelingen van deze open opdrachten tellen mee in de totaalscore.

Elk kwartier vond een verwerking van de antwoorden in de GGD game plaats en werd ook de ranking bijgewerkt, daarbij wordt tevens online feedback gegeven op de gekozen antwoorden middels updates.

Extra (bonus)punten scoren

Ranglijst GGD game voor teambuilding en event. Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management en zelf organiseren.Verder kunnen de teams extra bonuspunten verdienen met twee leuke teambuilding activiteiten. Daarvoor worden 6 teamleden uitgenodigd om aan de slag te gaan met de "Helium Stick" en de doe-opdracht "Quick Touch". Hierbij zijn samenwerking, communicatie, zelfsturing en out-of-the-box denken van het grootste belang.

Leuk om te doen, af en toe zelfs hilarisch, maar zeker ook leerzaam en prachtig om te zien met hoeveel creativiteit de teams op zoek gaan naar de slimste oplossingen.

Meer informatie over gamification bij de GGD en in de Zorg?

De inzet van gamification bij het verandertraject naar zelf organisatie, zoals bij de GGD game, laat medewerkers op actieve en risicoloze wijze deze verandering (vooraf) zelf ervaren. Dit creëert betrokkenheid en acceptatie bij het veranderproces. Zodoende wordt dit op een natuurlijker wijze ervaren, geaccepteerd en geborgd in de organisatie.

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van gamification voor uw eigen event, zoals bij de afdeling JGZ van GGD Gelderland-Midden. Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een presentatie, bel dan met Bizzgames Gamification op +31 (0)20-7702265.