En…is het nu tijd voor Employee Engagement?

Gelukkig is onze maatschappij weer helemaal open. Maar Employee Engagement, of ‘werknemersbetrokkenheid’, kan de afgelopen periode flink onder druk zijn komen te staan. Collega’s zagen elkaar minder en werkten vaker thuis. Door het gebrek aan face-to-face contact bestaat er zelfs een kans dat werknemers minder loyaal zijn geworden richting de werkgever. Lees hoe je de betrokkenheid van medewerkers weer toe laat nemen met een Employee Engagement game.

Waardering is van groot belang

Positieve feedback geven verhoogt de betrokkenheid van werknemers. Ieder mens wil immers een klopje op de schouder ontvangen, omdat hij of zij iets goeds gedaan heeft of zelfs met kop en schouders boven anderen uitsteekt. Je moet deze waardevolle bijdrage echter wel meetbaar kunnen maken, maar daarover later meer…

ZelfontplooiingVrijblijvend advies van Bizzgames Gamification

Gamification tool, gamificatie en serious gaming voor employee engagementBij een werkgever moet je het gevoel hebben dat je als individu ook vooruit kunt. Zijn er de afgelopen periode bijvoorbeeld voldoende trainingen aangeboden om de persoonlijke talenten en kwaliteiten verder te ontwikkelen? Dat is zeker ook belangrijk voor de mate van employee engagement. Pas als je de waarde van ieder individu kent, en weet wat je aan elkaar hebt, kun je sterke teams bouwen. Focus hebben op de ontwikkeling van alle medewerkers, zowel nieuwe als bestaande, behoeft regelmatig aandacht. En dat geeft een Employee Engagement game!

Meer bieden dan werken alleen

Hier gaat het over ‘employee experience’, dus de ervaring van de werknemer. Het heeft met gevoel te maken, het beeld dat een werknemer heeft over alles wat er gebeurt met het bedrijf waar voor gewerkt wordt. Het kan gaan om secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook over de mate van innovatie. Alles wat bijdraagt aan een prettige sfeer.

Regelmatige communicatie

Employee Engagement versterkt ook het gevoel onderdeel te zijn van een team. Daarvoor is regelmatige communicatie nodig. Of er voldoende gecommuniceerd wordt? Dat is een interessante vraag om vaker bij stil te staan. Het is aan collega’s om dat te beoordelen. Daarnaast is regelmatige communicatie belangrijk om de normen en waarden van het bedrijf bij iedereen scherp in het vizier te houden. Daardoor wordt aan klanten een eenduidig verhaal verteld.

Employee Engagement gameNeem contact op met Bizzgames Gamification

Alle mogelijkheden en middelen die we genoemd hebben om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten zijn onderdeel van een Employee Engagement game. Je hebt dan:
Betrokken en loyale medewerkers met een employee engagement game

  • Professionele ontwikkeling, hand in hand met zelfontplooiing, op een unieke en vooral aansprekende wijze.
  • Een tool waarin je beloond wordt voor je prestaties in de game en een ranking waarin dat tot uiting komt.
  • Iets wat bijdraagt aan een goede sfeer en zorgt voor teamspirit. Precies wat nu vaak nodig is.
  • Terugkerende communicatie, waardoor iedereen betrokken blijft en dezelfde waarden naar klanten uitdraagt.

Recent hebben we bijvoorbeeld een game ontwikkeld voor het 25 jarig jubileum van een bedrijf, om hun historie, missie, visie en kernwaarden nog beter uit te dragen bij de verschillende business units.

Is het bij jou ook tijd voor Employee Engagement?

Wij gaan graag vrijblijvend het gesprek met u aan, om de mogelijkheden van een Employee Engagement game voor uw organisatie te bespreken. Neem hiervoor contact op met:

Joost Schouten – Bizzgames Gamification+31 (0)20 7702265j.schouten@bizzgames.nl
volg ons op LinekdIn

Tweewekelijks verschijnt onze Blog over Gamification. Meld je hier aan.