Gamification in de Zorg

Gamification in de zorg is flink in opmars en dat is niet verwonderlijk. Het is leuk, uitdagend en motiverend en het competitieve karakter zorgt bovendien voor grote betrokkenheid en een hoog leereffect. De meest effectieve manier om iets te leren, is nu eenmaal door het te doen. En dit geldt zeker voor het opdoen van kennis, samenwerken, teambuilding en het bewerkstelligen van gedragsveranderingen. Daarbij wordt Gamification Recruitment ook steeds vaker ingezet om nieuwe collega’s in de zorg te vinden en te behouden.
gamification in de zorg

Toepassingsgebieden Gamification in de Zorg

Gamification wordt in de zorg ingezet voor de volgende toepassingen:

Maar hoe zien die gamification toepassingen er nu precies uit? En wat levert het de zorgorganisaties op? Dat kunnen we het beste duidelijk maken met 3 concrete voorbeelden.

Vrijblijvend advies van Bizzgames GamificationDrie praktijkvoorbeelden van Gamification in de Zorg

1. Werving van Personeel

Een actueel onderwerp in de zorg zijn de oplopende personeelstekorten en de toenemende zorgkloof. Gamification wordt daarom steeds vaker ingezet om nieuwe collega’s in de zorg te vinden. En een Game Based Assessment laat zien of die nieuwe medewerkers uit het juiste zorghout gesneden zijn. Maar ook om onboarding aantrekkelijker te maken wordt gamification ingezet. Waardoor medewerkers zich sneller thuis voelen en langer bij hun werkgever blijven werken.

Een recruitment game voorbeeld: Zorgorganisatie i-mens, met 12.000 medewerkers één van de grotere in België, zoekt continu naar innovatieve manieren om medewerkers te werven. Gamification biedt i-mens een effectieve, extra optie om jongeren te bereiken en zich te kunnen profileren als interessante werkgever in de zorg.

Twee games zijn voor hen ontwikkeld: een snelle, korte versie om contact te leggen met jongeren op banenbeurzen. En een meer inhoudelijke game die in het zorgonderwijs wordt toegepast om nieuw personeel te werven.

2. Training en Development

Voor een middelgroot algemeen ziekenhuis in Zeeland ontwikkelden we de Adrz Finance Challenge. Het doel van deze Game Based Learning is het taaie onderwerp Financieel Management via een leuke en effectieve training onder de aandacht te brengen bij bedrijfskundig managers, teamleiders en medisch specialisten.

Met als resultaat dat de deelnemers met veel enthousiasme aan deze interactieve trainingsvorm deelnemen. Waarbij levendige discussies ontstaan en iedereen enthousiast bijdraagt vanuit de eigen kennis en ervaring.
Neem contact op met Bizzgames

3. Verandermanagement

Gamification laat medewerkers in de zorg op actieve en tevens risicoloze wijze de verandering (vooraf) samen ervaren. Dit creëert betrokkenheid en acceptatie bij het veranderproces. Zodoende wordt dit op een natuurlijker wijze ervaren, geaccepteerd en geborgd in de organisatie.

De JGZ maakt een omslag naar meer teamkracht en tevens zelforganisatie voor de medewerkers. De beweging naar Zelf Organiserende Teams (ZOT) komt voort uit de filosofie: de klant centraal, de professional de ruimte en de leiding faciliteert. Dat was voor diverse JGZ organisaties dan ook de reden om de JGZ Game in te zetten.

De teams laten binnen deze game zien hoe goed zij als zelf organiserend team functioneren. Zij testten hun ervaring, inzicht, slagvaardigheid en kennis, waarbij de eigen beroepsomgeving de context vormt.

De eigen organisatie centraal

Voor alle gamification toepassingen is het van groot belang dat ze goed aansluiten bij de eigen zorgorganisatie en de belevingswereld van de deelnemers. Een stukje maatwerk dat wij daarom graag voor elke gamification klant in de zorg realiseren. Want voor het beoogde effect en een optimale beleving, moeten de deelnemers de organisatie goed kunnen herkennen in de challenges.

Meer weten over Gamification in de Zorg?

Heeft u vragen over het toepassen van gamification in uw organisatie? Of wilt u ook een game die speciaal voor uw zorgorganisatie wordt ingericht?
Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

voorbeeld gamification in de zorg jgz