Gamification in de Zorg

Gamification in de zorg is flink in opmars en dat is niet verwonderlijk. De meest effectieve manier om iets te leren, is nu eenmaal door het te doen. En dit geldt zeker voor het opdoen van kennis, samenwerken en het bewerkstelligen van gedragsveranderingen.

Serious games zijn bovendien leuk, uitdagend, motiverend en effectief. En het competitieve karakter zorgt voor grote betrokkenheid en een hoog leereffect. De feedback vanuit de game biedt deelnemers een voortdurende en natuurlijke terugkoppeling die versterkend of juist corrigerend kan werken.


Bel Bizzgames Gamification Vrijblijvend advies voor u Ontdek de voordelen van Bizzgames

Toepassingsgebieden gamification in de Zorg

gamification in de zorgGamification wordt in de zorgsector ingezet voor het bewerkstelligen van leerdoelstellingen, gedragsveranderingen, samenwerking en teambuilding. Toepassingsgebieden voor serious games zijn:

Serious games voor verandertrajecten laten medewerkers in de zorg op actieve en tevens risicoloze wijze de verandering (vooraf) zelf ervaren. Dit creëert betrokkenheid en acceptatie bij het veranderproces, zodat dit op een natuurlijker wijze wordt ervaren, geaccepteerd en geborgd in de organisatie.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek over de inzet van gamification in de Zorg en specifiek voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamificiation via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

Casus gamification bij de JGZ

Inlogpagina JGZ event. Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren. Game voor teambuilding en event

Zorginstelling JGZ Gelderland-Midden maakt een omslag naar meer teamkracht en tevens zelforganisatie voor de medewerkers. Er zijn binnen JGZ vier kwadranten vastgesteld, waarop alle teams hun werkzaamheden moeten afstemmen. De JGZ game gebruikt deze kwadranten voor de vier score-indicatoren (KPI’s) in de game, te weten:

  1. Samenwerking en werkplezier
  2. Doelen en teamresultaten
  3. Kwaliteit van zorg
  4. Tevredenheid van de klant

De teams streden binnen de game, om te laten zien hoe goed zij als zelf organiserend team zijn. In de JGZ game testten zij hun ervaring, inzicht, slagvaardigheid en kennis, waarbij de beroepsomgeving de context vormde.

De inzet van gamification bij het verandertraject naar zelf organisatie, liet medewerkers op een actieve en risicoloze wijze deze verandering (vooraf) zelf ervaren. Dit creëerde betrokkenheid en acceptatie bij het veranderproces. Zodoende werd dit op een natuurlijker wijze ervaren, geaccepteerd en geborgd in de organisatie.

Bel Bizzgames Gamification Meer info over Bizzgames

Bizzgames Gamification

serious games in de zorg gamificationWij ontwikkelen en begeleiden al ruim 25 jaar gamification toepassingen. Ook voor events, teambuilding en werving, selectie en onboarding is gamification prima inzetbaar en zeer effectief in de zorgsector.

Onze toepassingen van gamification in de zorg sluiten niet alleen naadloos aan op de wensen van onze klanten, maar ook op de belevingswereld van de deelnemers. U kunt het onderwerp en de doelstelling bovendien in alle gevallen zelf bepalen. Bizzgames helpt hierbij, zodat uw serious game in korte tijd via haar gamification tool online inzetbaar is.

Meer weten over gamification in de Zorg?

Heeft u vragen over het toepassen van gamification in de zorg en serious gaming in uw organisatie? Of wilt u ook een game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

 

voorbeeld gamification in de zorg jgz