Gamification toepassingen

Gamification toepassingen voor het bedrijfsleven, onderwijs, de non-profit en zorg zijn flink in opmars en dat is niet verwonderlijk. De meest effectieve manier om iets te leren, is nu eenmaal door het te doen. En dit geldt zeker voor het opdoen van kennis, samenwerken en het bewerkstellingen van gedragsveranderingen.

Gamification voor het bedrijfsleven, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren

Serious games bieden rijke, interactieve omgevingen waarin concrete uitdagingen, handelingen en het leren met elkaar worden verbonden. In een praktische oefencontext kunnen de deelnemers risicoloos ervaren wat de gevolgen zijn van hun handelingen. De feedback vanuit de game biedt deelnemers een voortdurende en natuurlijke terugkoppeling die versterkend of juist corrigerend kan werken.

Serious gaming is bovendien leuk, uitdagend, motiverend en effectief. En het competitieve karakter zorgt voor grote betrokkenheid en een hoog leereffect.

Gamification toepassingen

Gamification toepassingen worden ingezet voor het bewerkstelligen van leerdoelstellingen, gedragsveranderingen, samenwerking en teambuilding. Toepassingsgebieden voor serious games zijn:

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek over de inzet van gamification in het bedrijfsleven en specifiek voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamificiation via +31 (0)20-7702265 of info@bizzgames.nl.

Bizzgames Gamification

Bizzgames educatieve serious games gaming hoger onderwijs digitaal leermiddel lesmateriaalWij ontwikkelen en begeleiden al ruim 25 jaar gamification toepassingen, serious games, management games en simulaties. Van grootschalige landelijke management competities in het onderwijs, tot specifieke games voor verandertrajecten en trainingen in het bedrijfsleven en de non-profit en zorgsector. Ook voor events, teambuilding en werving en selectie doeleinden zijn gamification toepassingen prima inzetbaar en zeer effectief.

Er zijn tientallen ‘off-the-shelve’ Bizzgames over verschillende onderwerpen, die bovendien direct online inzetbaar zijn. Wilt u liever een game die aangepast is op uw specifieke doeleinden, dan maken wij gebruik van onze flexibele gamification tool. U kunt het onderwerp en de doelstelling daarbij volledig zelf bepalen. Bizzgames helpt hierbij, zodat uw serious game in korte tijd via de gamification tool online inzetbaar is.

Meer weten over gamification toepassingen?

Heeft u vragen over het toepassen van gamification en serious gaming in uw organisatie? Of wilt ook u een game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld?
Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of info@bizzgames.nl.