Gamification: Wat, Waarvoor en Waarom?

Gamification is een begrip dat je vast weleens hebt gehoord. Bij het woord ‘gamification’ wordt al snel gedacht dat het te maken heeft met spelletjes voor entertainment doeleinden. Niets is minder waar!

Gamification is gebaseerd op wetenschappelijke principes en wordt ingezet om concrete doelen in organisaties op een leuke, uitdagende en effectieve manier te realiseren.

Wat is Gamification?

Gamification is het toepassen van game-elementen en technieken in een niet game-omgeving. Het geeft een speldimensie aan de bestaande realiteit waardoor deze toegankelijker wordt. Zodat mensen op een spontane, actieve en uitdagende manier informatie tot zich nemen, communiceren, kennismaken, verbinden en veranderen.

Gamification en serious gaming voor trainingen, gedragsverandering, hr en recruitment

Organisaties willen het optimale potentieel uit hun medewerkers halen. In veel gevallen starten de eerste contacten over gamification daarom vanuit HR management. Bij mensen die verantwoordelijk zijn voor training, recruitment, onboarding, employer branding, employee engagement en verandertrajecten.

Maar een gesprek kan zeker ook beginnen bij een sales- of marketingmanager, die op zoek is naar een moderne en effectieve manier om bijvoorbeeld upselling en cross-selling te bevorderen.

Waarvoor wordt Gamification toegepast?

Wat kun je zoal bewerkstelligen met gamification? Daar kunnen we een lang antwoord van maken, want de toepassingen zijn divers en sterk uiteenlopend. Het wordt onder andere toegepast voor:

Gamification is interessant voor organisaties om leerdoelstellingen te behalen tijdens trainingen, maar ook waardevol gebleken op plekken waar (gedrags)verandering gewenst is. Actueel is dat HR afdelingen extra willen opvallen bij nieuwe medewerkers in de huidige krappe arbeidsmarkt. Talent werven en vroegtijdig kunnen beoordelen via een game based assessment, is daarom steeds vaker een reden om gamification in te zetten.

blankMaar denk ook aan een aantrekkelijke onboarding, nadat de kandidaten geselecteerd zijn. Gamification tijdens onboarding zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers de organisatie snel, op een attractieve manier, leren kennen.

Tot slot wordt gamification ook ingezet om sterke teams te bouwen en bestaande en nieuwe collega’s met elkaar en de organisatie te verbinden. Het gaat dan niet alleen om teambuilding, maar ook om de employee experience.

Waarom werkt Gamification?

Er zijn meerdere redenen aan te geven waarom gamification werkt en door steeds meer organisaties wordt ingezet. De volgende drie redenen hebben vooral te maken met onze psyche.

Reden 1: Spelen zit in onze genen (Homo Ludens)

De Nederlandse cultuurhistoricus Johan Huizinga doopte de mens meer dan 100 jaar geleden tot 'homo Ludens': de spelende mens. Hij benadrukte het belang van spel voor de ontwikkeling van onze samenleving en cultuur.

Bovendien zorgt ‘samen spelen’ voor de aanmaak van dopamine, een stof die hoort bij het beloningssysteem van de hersenen. Met als resultaat dat mensen meer gemotiveerd zijn en de aangeboden stof beter onthouden als gamification wordt toegepast.
Neem contact op met Bizzgames Gamification

Reden 2: Mensen leren vooral door te doen

Hoe leren mensen het meest effectief? Die vraag wordt beantwoord in het 70/20/10-model voor leren en ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt het volgende. We leren:

  • 10% van cursussen en trainingGamification en serious gaming voor trainingen, gedragsverandering, hr en recruitment
  • 20% van ontwikkelingsrelaties, zoals coaches of mentoren
  • 70% door middel van uitdagende opdrachten

Leren gebeurt dus vooral door doen, uit te dagen en te inspireren. De realiteit is echter dat organisaties vaak denken dat een cursus of training, bijvoorbeeld via e-learning voldoende is (10%). Daarom zetten we bij gamification uitdagende casussen en opdrachten in vanuit uw eigen praktijk. We activeren en stimuleren de 70%!

Reden 3: Gamification zorgt voor intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is de motivatie dat je iets vanuit jezelf wilt bereiken. Dit is een belangrijke drijfveer om beter te leren of gedragsverandering mogelijk te maken. Een game maakt mensen nieuwsgierig en betrokken.

Daarnaast houden we als ‘homo ludens’ van competitie, scoren, en het vieren van (gezamenlijke) successen. Door gamification hebben deelnemers niet het gevoel dat ze moeten leren, maar willen ze juist leren.

Wat kan Gamification voor jouw Organisatie betekenen?

Ongetwijfeld is er ergens een traject te benoemen, waar je op een uitdagende en effectieve manier inhoud wilt geven aan de eigen organisatie, kennisoverdracht, gewenst gedrag of teambuilding. Neem dan voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met:

Joost Schouten – Bizzgames Gamification+31 (0)20 7702265j.schouten@bizzgames.nl
volg ons op LinkedIn

Tweewekelijks verschijnt onze Blog over Gamification. Meld je hier aan.