Games voor HR-afdelingen

HR-afdelingen zetten games in, om concrete doelen op een leuke, aansprekende en tevens uitdagende manier te realiseren. In de praktijk heeft gamification aangetoond dat organisaties er op verrassend effectieve manier baat bij hebben. Gamification is namelijk uitstekend inzetbaar in HR voor:

HR games Bizzgames Gamification, serious gaming en business games voor HR Management

Waarom gebruiken HR-managers gamification?

HR-managers willen het optimale potentieel uit hun medewerkers halen. Gamification HR is een combinatie van gebieden zoals gamedesign, motivatietheorie, behaviorisme en learning-by-doing. HR games maken gebruik van de menselijke natuur, zodat ze op een spontane manier informatie tot zich nemen, communiceren, kennismaken, verbinden en veranderen. Uiteindelijk kan het bedrijfsprocessen verbeteren en betrokkenheid van werknemers vergroten, wat vervolgens leidt tot hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en behoud van personeel.
Vrijblijvend advies van Bizzgames Gamification

7 aansprekende toepassingen van HR games

1. Implemeteren van nieuwe Kernwaarden

Nieuwe kernwaarden implementeren binnen de organisatie gaat uitstekend met gamification HR, omdat hiermee de werkelijkheid kan worden nagebootst met herkenbare praktijkcases. Daarbij verbindt en motiveert een game, omdat het leuk en uitdagend is en je samen als team iets tot stand brengt. Bovendien verhoogt het de teamspirit, doordat je elkaar beter leert kennen en begrijpen. Met als resultaat dat onderlinge verschillen sneller geaccepteerd worden en er meer ruimte ontstaat voor andere meningen.

Gamification HR - Top talent via Game Based Assessment2. Selectie van de juiste kandidaten

Een Assessment Game op Maat zorgt ervoor dat je als werkgever nog beter kunt laten zien wie je bent, wat je kernwaarden zijn en welke cultuur er heerst. En door Game Based Assessment in te zetten maak je beter onderbouwde keuzes. Hiermee bespaar je niet alleen op wervingskosten, je krijgt ook de juiste kandidaten, gelukkiger medewerkers, sterkere teams en minder uitstroom. En een game zorgt voor een positieve ervaring en onderscheidend vermogen op een steeds krappere arbeidsmarkt.

3. Verandermanagement met HR games

Met gamification als verandermanagement tool brengt HR vernieuwde waarden, missie, visie, doelstelling en strategie op een enthousiasmerende manier over. Een verandermanagement game laat medewerkers op een actieve en tevens risicoloze wijze de verandering (vooraf) zelf ervaren. Dit creëert betrokkenheid en acceptatie bij het veranderproces. Zodat dit op een natuurlijke wijze wordt ervaren, geaccepteerd en geborgd in de organisatie.

Welcome on board! Onboarding met Gamification4. Onboarding en Inwerken van nieuwe werknemers

Bedrijven met een zwakke onboarding verliezen nieuwe werknemers veelal binnen het eerste jaar, door een gebrek aan betrokkenheid en inleving in de bedrijfscultuur. Uit onderzoek van Glassdoor is gebleken dat bij een goede onboarding 91% zich sterk verbonden voelt met het werk. 89% voelt zich sterk geïntegreerd met de bedrijfscultuur en 49% geeft aan binnen de eerste week bij te dragen aan hun team. Een onboarding game draagt zo positief bij aan de productiviteit en retentiecijfers!

5. Naleving van het Bedrijfsbeleid

HR games kunnen oninteressante taken op het werk leuker maken en levendiger maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als financieel management, compliance en integriteit. Klinkt het saai om werknemers op de hoogte te houden van de regels en het beleid van het bedrijf? Gamify dit proces dan om werknemers te betrekken bij de training en ervoor te zorgen dat ze nut en noodzaak van de regels inzien.

En…is het nu tijd voor Employee Engagement?6. Employee Engagement

Betrokken werknemers bouwen sterke teams en verzetten meer werk. Positieve feedback geven verhoogt de betrokkenheid en door meer werkplezier blijven werknemers bovendien langer in dienst. Een Employee Engagement game draagt op een unieke en aansprekende wijze bij aan een goede sfeer en de teamspirit. Het is een creatieve, onverwachte manier om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en een levendigere en positievere bedrijfscultuur te creëren.

7. Trainingen en MD-trajecten

Uit een recent onderzoek van TalentLMS blijkt dat 83% van de werknemers die trainen met gamification in HR zich gemotiveerd voelt. Interessant is dat maar liefst 43% van de respondenten zelfs geen gegamificeerde elementen in de training heeft opgemerkt. Game Based Learning stimuleert dus naadloze training en ze houden werknemers betrokken, gelukkig en productief.
Neem contact op met Bizzgames Gamification

HR Games zijn krachtig binnen de juiste randvoorwaarden

Gamification HR toepassingen kunnen krachtig zijn, maar het werkt niet vanzelf. Het heeft kwalitatieve input nodig. Een optimale beleving en het beoogde effect, worden alleen behaald als er een perfecte aansluiting is van de game bij de belevingswereld van de deelnemers en de eigen organisatie. Een stukje input, waar Bizzgames Gamification zich dagelijks op focust, om zodoende voor elke klant in 5 duidelijke stappen een effectieve HR game te realiseren.

Zijn HR games ook iets voor jouw organisatie?

Heb jij ideeën voor een game voor bijvoorbeeld assessment, onboarding, kernwaarden of employee engagement? Wij denken graag vrijblijvend met je mee over de mogelijkheden.

Joost Schouten – Bizzgames Gamification+31 (0)20 7702265j.schouten@bizzgames.nl
volg ons op LinkedIn

Tweewekelijks verschijnt onze Blog over Gamification. Meld je hier aan.