Leisure & Facilitair Game bij Zadkine

De afgelopen maanden is de Leisure en Facilitair Game ontwikkeld met het Zadkine Facility & Travel & Leisure College voor de derdejaars studenten van de opleidingen Leisure en Facilitair.

In deze game zijn de studenten hét managementteam van Park Duyndoorn. Gedurende acht weken komen zij voor verschillende challenges te staan die opgelost moeten worden. Het managen van het park vraagt dat de teams zo goed mogelijk reageren op allerlei ontwikkelingen. De ene keer is dat een boze klant, de andere keer een brandje, dan weer een opdracht vanuit de directie.

Leisure & Facilitair Game, gamification en serious gaming in het onderwijs 1De gamification challenges zijn realistisch en tevens gebaseerd op de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Hiermee biedt het een goede voorbereiding op het leidinggevende examen, maar ook op hun toekomstige beroep als leidinggevende op een bungalowpark!

Communicatie

De communicatie binnen de Leisure en Facilitair Game vindt voornamelijk plaats via berichten met opdrachten en vragen (challenges) van de directie en ook andere belanghebbenden. Deze berichten worden bezorgd via gamesite en kunnen iedere dag binnenkomen. Studenten moeten dit daarom regelmatig checken en ontvangen notificaties van belangrijke deadlines. Sommige opdrachten hebben namelijk een hele korte deadline en snel handelen is dan ook geboden! Reageer je te laat, dan krijg je puntenaftrek.

Wekelijks zijn er (online) meetings met de directie (de docent). Deze bijeenkomsten vinden plaats tijdens de (online) les, maar kunnen ook onverwacht plaatsvinden als de directie dat nodig vindt.

Beoordeling Leisure & Facilitair Game

De studenten worden beoordeeld op de volgende onderdelen:

 • Goede antwoorden op berichten,
 • Correct gebruik van geboden theorie,
 • Op tijd reageren op gebeurtenissen,
 • Goede samenwerking van het team,
 • Kwaliteit van geleverde producten,
 • Juiste beroepshouding van de teamleden,
 • En tevens creativiteit en strategisch denken en doen.

Leisure & Facilitair Game, gamification en serious gaming in het onderwijs 3Alle scores op de opdrachten van de directie worden uitgedrukt in een Parkscore. Deze bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

 1. Klanttevredenheid,
 2. Werkuitvoering,
 3. Personeel,
 4. Financiën.

De Leisure en Facilitair Game is een prima voorbeeld van onderwijsvernieuwing dat binnen enkele maanden met de gamification tool van Bizzgames Gamification is ontwikkeld en tevens ingezet is in het onderwijs.

Leuk om met zo'n enthousiast en daadkrachtig team van Zadkine deze educatieve serious game te mogen ontwikkelen voor de studenten. Docenten Femke Veen en Yasemin Rousian zijn inmiddels gestart met hun studenten. Fleur Helsemans-MiermansPerry van Milt en tevens Peter van Wingerden en Leo Ruijters, dank voor de mooie samenwerking!

Meer weten over de Leisure en Facilitair Game?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van een game voor Leisure en Facilitair in uw organisatie. U kunt hiervoor contact opnemen met Joost Schouten van Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl