Airline game

De luchtvaartsector heeft altijd al een sexy imago gehad. De sector is de praktische invulling van de droom van mensen om te kunnen vliegen. De Airline game neemt de deelnemer mee in het business model van de ‘low cost carrier’, dat vliegen voor grote groepen klanten bereikbaar maakte.

De uitdaging

Het opbouwen van een prijsvechtende vliegmaatschappij tot een solide en tevens winstgevende onderneming is geen geringe opgave in een sterk competitieve markt.

Het verantwoordelijk managementteam neemt beslissingen ten aanzien van beschikbare luchthavens, stelt routes samen, biedt op slots en leased vliegtuigen. Het spanningsveld van sterk concurrerende maatschappijen en continue groei vraagt om een doortastend strategisch beleid, waarbij het management team altijd in control blijft.

De mate van succes van het gevoerde beleid komt tot uiting in de 3 Kritische Prestatie Indicatoren: Aandeelhouderswaarde, Human factor en Duurzaamheid.
Bel ons over deze strategic business game

Opzet Airline game

In de standaard opzet kunnen 12 vliegperiode worden gespeeld. Deelnemers vormen een management team, waarin zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn vanuit hun individuele rollen. De teams moeten informatie analyseren, overleggen, discussiëren, conflict hanteren, problemen oplossen en uiteindelijk gezamenlijk de beslissingen nemen.Airline game - Online strategic business game

Geïntegreerde besluitvorming

De strategische, tactische en operationele beslissingen zijn in de Airline game conform de realiteit geïntegreerd.  Teams bieden op slots voor bepaalde luchthavens, leggen hier routes voor vast en sluiten tevens leasecontracten voor vliegtuigen af. Luchthavens zijn bijvoorbeeld Schiphol, Parijs Orly en Ataturk Istanbul.

Om tickets te verkopen worden traditionele media en vooral ook e-commerce en digitale marketing ingezet, zoals automatische prijsvorming en individuele klantreizen. Dit alles opgetuigd in online boekingssystemen. Bij de inzet van personeel in de Airline game is vooral vast versus flex een hot item. Voor alle te maken keuzes zijn bovendien ondersteunende spreadsheets beschikbaar.

Verwerking ronde

Na het verstrijken van de deadline van een ronde, start de begeleider de verwerking met een druk op de knop. De beslissingen van alle teams worden dan automatisch doorgerekend en de resultaten, inclusief feedback en nieuwe ronde informatie met events en ontwikkelingen in de interne en externe omgeving, staan vervolgens direct klaar.
 

Meer weten over de Airline game?

Heeft u ook vragen over het inzetten van de Airline game? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.