Kosten en leeronderdelen

Hieronder vindt u voor de drie onderwijsrichtingen informatie over de inzet van de business games. Bovendien vindt u een link naar de pagina met kosten en leeronderdelen.

Vrijblijvend advies van Bizzgames GamificationVmbo, havo en vwo

Bizzgames kosten en leeronderdelen VODe business games voor VO worden ingezet bij Bedrijfseconomie, Economie, Administratie, Handel, Verkoop en ook Consumptief. De management games  worden al voor meer dan 10.000 leerlingen ingezet. Dit kan als praktische opdracht, project, geïntegreerde proef, sectorwerkstuk en tevens voor Leren Ondernemen. Maar ook voor Samenwerkend Leren, Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) of Project Onderwijs (PO).

De management games kunnen afzonderlijk worden ingezet. Maar u kunt deze ook uitbreiden met de meegeleverde extra deelopdrachten tot een opdracht met meer studielasturen. Dit kan zelfs vakoverstijgend door een eindverslag te laten maken in zakelijk Nederlands, evenals Engels. En tevens door de Engelstalige managementgame Trading Partners in te zetten.

Lees meer over de Kosten en Leeronderdelen voor het VO

MBO

Bizzgames kosten en leeronderdelen MBODe business games voor MBO worden ingezet als project, deelproef en tevens voor Leren Ondernemen bij Economie, Handel, Administratie en Horeca. Ook zijn de management games ideaal voor Samenwerkend Leren, Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) of Project Onderwijs (PO). Dit kan zelfs vakoverstijgend door een eindverslag te laten maken in zakelijk Nederlands, evenals Engels.

Er zijn verschillende management games voor MBO ontwikkeld voor elk gewenst niveau. Deze zijn ook zeer geschikt om invulling te geven aan de (deel)Proeve van Bekwaamheid in het competentiegerichte onderwijs in het MBO. De simulaties en documentatie worden door de docenten aanvullend ingezet, maar ook ingepast in het onderwijsprogramma. Dit gebeurt veelal als project, voor samenwerkend leren, Leren Ondernemen en ook bedrijfsoriëntatie.

Neem contact op met Bizzgames GamificationLees meer over de Kosten en Leeronderdelen voor het MBO

Kosten en leeronderdelen ASO-TSO

Bizzgames kosten en leeronderdelen ASO-TSODe business games voor ASO-TSO sluiten nauw aan bij de bedrijfseconomische leerinhouden in het secundair onderwijs en de geest van het nieuwe leerplan. Ze kunnen als eindopdracht of aanvullend project ingezet worden of deel uitmaken van de Geïntegreerde Proef. Dat kan ook vakoverstijgend in de vrije ruimte door een eindverslag te laten maken in zakelijk Nederlands, evenals Engels. En ook door de Engelstalige managementgame Trading Partners in te zetten.

Ook kunt u de Bizzgames management games voor ASO-TSO inzetten voor Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) en Project Onderwijs (PO). Waarbij reeds behandelde stof wordt toegepast of leerstof wordt behandeld die nog niet in de klas aan bod is geweest. Door het gebruik van Word en Excel komt ook het domein van de praktijk aan bod. En daarmee vindt op natuurlijke wijze integratie van ICT in het onderwijs plaats.

Lees meer over de Kosten en Leeronderdelen voor het ASO-TSO

Meer weten over de kosten en leeronderdelen?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van de Bizzgames business games. Wilt u meer weten over de kosten en leeronderdelen? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

button_beoordeling, Bizzgames management games, business games, gamification, serious gaming, serious games