Business games VO

De business games voor VO worden ingezet bij Bedrijfseconomie, Economie, Administratie, Handel, Verkoop en ook bij Consumptief. In het leren 'managen' van het bedrijf worden de deelnemers niet alleen geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen in de markt. Maar ook met de gevolgen van elkaars beslissingen!

Vrijblijvend advies van Bizzgames GamificationBusiness games voor vmbo, havo en vwo

Er zijn verschillende business games voor VO ontwikkeld voor elk gewenst niveau. Deze worden al voor meer dan 10.000 leerlingen ingezet als praktische opdracht en project. En ook als sectorwerkstuk en voor Leren Ondernemen. Maar ook voor Samenwerkend Leren, Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) of Project Onderwijs (PO). Dit kan zelfs vakoverstijgend door een eindverslag te laten maken in zakelijk Nederlands, evenals Engels. En tevens door de Engelstalige managementgame Trading Partners in te zetten.

Schrijf u hier in voor het Voortgezet Onderwijs

Kosten business games voor VO

De deelnamekosten zijn € 32,- per team van max. 4 leerlingen. De jaarlijkse service fee is daarnaast slechts € 35,- per docentenaccount. Alles excl. 21% BTW.

VMBO Administratie, Handel en Verkoop
Jaar Business games VO
4 GT Handel & Wandel
4 BKG Handel & Wandel + Administratiemodule

 

HAVO Bedrijfs(economie)
Jaar Business games VO
3-4 Handel & Wandel (+ Administratiemodule)
4 Trading Partners (+ Administratiemodule)
4-5 Restaurant WereldMix (+ Administratiemodule)
5 Trading Partners Engelstalig (+ Administratiemodule)
5 Production Company (+ Administratiemodule)

 

VWO Bedrijfs(economie)
Jaar Business games VO
3 Handel & Wandel (+ Administratiemodule)
4 Trading Partners (+ Administratiemodule)
4-5 Restaurant WereldMix (+ Administratiemodule)
5 Trading Partners Engelstalig (+ Administratiemodule)
5-6 Production Company (+ Administratiemodule)

Neem contact op met Bizzgames Gamification
 
U kunt ook kiezen voor de versie inclusief de gratis Administratiemodule. Bovenstaande management games voor VO zijn daartoe uitgebreid met een administratieve module. Daarmee kunnen de leerlingen journaalpost boekingen doen, die gerelateerd zijn aan de casus van het eigen bedrijf.

Bizzgames management games voor VOLeeronderdelen

De management games voor VO kunnen afzonderlijk worden ingezet. Maar ook naar eigen wens worden uitgebreid met de meegeleverde extra deelopdrachten tot een opdracht met meer studielasturen. Dit kan zelfs vakoverstijgend door een eindverslag te laten maken in zakelijk Nederlands, evenals Engels. Afhankelijk van deze invulling kunnen de business games zo meetellen als volledige praktische opdracht en schriftelijke overhoring. Of als proefwerk, geïntegreerde proef en ook als sectorwerkstuk.

De volgende leeronderdelen komen bij alle management games voor VO aan de orde:
- Bedrijfsoriëntatie, strategie bedenken, lezen balans en ook de winst-en-verliesrekening.
- Planning maken en de realisatie en tevens het logboek bijhouden.
- Vergadering plannen, agenda maken, vergaderen, maar ook verslag leggen.
- Overleggen, discussiëren, conflict hanteren, evenals prioriteiten stellen en problemen oplossen.
- Taken organiseren, werkzaamheden tijdig, nauwgezet en ook volledig uitvoeren.

Enkele onderdelen die specifiek bij de Administratiemodule aan bod komen:
- Debiteurenboekingen
- Boekingen van crediteuren
- Voorraadmutaties boekingen
- Journaalposten voor omzetbelastingverplichtingenbutton_testaccount gamification en serious gaming met management games, business gamesbutton_inschrijfprocedure gamification en serious gaming met management games, business games

Meteen inschrijven voor de management games voor VO of eerst nog een testaccount aanvragen?