Beoordeling management game

De werkvorm is in de vorm van een duidelijk gestructureerde opdracht reeds geformuleerd. Beoordeling management game, het is in feite een gesloten opdracht met veel ruimte voor de ontwikkeling van vaardigheden in de uitvoering. Ook kunt u de competitie inzetten voor probleemgestuurd onderwijs (PGO) of project onderwijs (PO). Waarbij u  reeds behandelde stof toepast of leerstof behandelt die nog niet in de klas aan bod is geweest.
Vrijblijvend advies van Bizzgames Gamification

Activerende werkvorm

De opzet van de werkvorm is modulair, zodat u zelf bepaalt welke invulling voor uw klas geschikt is. Voor een puur bedrijfseconomische richting kunt u de nadruk bijvoorbeeld meer leggen op de berekeningen. U kunt daarbij de extra deelopdrachten,  op de site bij het tabblad Opdrachten, integraal overnemen in uw lesprogramma. Maar u kunt ook een keuze maken uit het aangebodene en op eenvoudige wijze de beoordelingscriteria hierop aanpassen. U kunt zelfs delen van de opdracht weglaten en deze aanvullen met een eigen opdracht. Let op, dat u dan ook de beoordeling van de management game hierop aanpast voordat u de opdracht uitreikt.

Meteen inschrijven voor de management games voor middelbaar onderwijs? Of eerst nog een testaccount aanvragen?

Praktische opdrachtBizzgames Restaurant-WereldMix beoordeling management game Inschrijven Bizzgames-1

Bij praktische opdrachten komen kennis, inzicht en tevens vakspecifieke werkwijzen en vaardigheden aan de orde. Maar ook algemene vaardigheden kunnen er zinvol in betrokken worden. Praktische opdrachten zijn naast een goede oefenvorm ook een geschikte toetsvorm van competenties. De verslaglegging van de activiteiten per ronde en tevens de evaluatie van het proces is daartoe een belangrijk onderdeel. Daarnaast is de presentatie in het opzet eindverslag of tijdens een mondelinge presentatie belangrijk bij de beoordeling van de management game.

Er is tevens een grote rol weggelegd voor het oplossen van problemen als strategische competentie. Het oplossingsproces is opgebouwd uit de fasen: oriëntatie, analyse, planning, uitwerking, controle en evaluatie. Dit proces is geheel in het spel verweven. Bizzgames is hiermee ook een prima deelproef en zeer geschikt om het competentiegerichte onderwijs vorm te geven.

Beoordeling management game

Bij de beoordeling van de management game gaat het in essentie om de volgende stappen:

  • het bepalen van de aspecten waarop leerlingen beoordeeld worden (vaardigheden en vakinhoud),
  • zonodig een nadere concretisering van die aspecten,
  • een beoordelingsschaal maken,
  • eventueel de wegingsfactoren van elk aspect bepalen,Neem contact op met Bizzgames Gamification
  • de omrekeningstabel uitschrijven.

Bij de beoordeling management game letten we op de inzet en de kwaliteit van het werk. Het gaat niet alleen om de inhoud (het resultaat), maar ook om het proces. U kunt naar eigen inzicht besluiten hoe u de competitie als praktische opdracht inzet in het lesprogramma. En welke invulling voor uw klas geschikt is. Afhankelijk van deze invulling kan Bizzgames meetellen als schriftelijke overhoring en proefwerk. Of als volledige praktische opdracht, geïntegreerde proef en tevens sectorwerkstuk.

De extra deelopdrachten staan in een apart document bij het tabblad Opdrachten in de docentenmodule. In het document Extra deelopdrachten vindt u een uitgewerkt voorbeeld van het standaard beoordelingsmodel. Hierin staan voor elke deelopdracht de beoordelingscriteria beschreven. Desgewenst kunt u de criteria en de verdeling van de punten voor de beoordeling van de management game eenvoudig aanpassen. U kunt er ook voor kiezen om enkele specifieke opdrachten door de leerlingen individueel te laten uitvoeren. Zodoende kunt u ook een individueel cijfer bepalen.

button_tijdsbesteding, Bizzgames management games, business games, gamification, serious gaming, serious games