Business games MBO

De business games MBO worden ingezet als project en deelproef. En tevens voor Leren Ondernemen bij Economie, Handel, Administratie en Horeca. Ook zijn deze business games ideaal voor Samenwerkend Leren, Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) of Project Onderwijs (PO). Dit kan zelfs vakoverstijgend door een eindverslag te laten maken in zakelijk Nederlands, evenals Engels.
Vrijblijvend advies van Bizzgames Gamification

Business games voor MBO

Er zijn diverse business games ontwikkeld voor elk gewenst niveau. Deze zijn ook zeer geschikt om invulling te geven aan de (deel)Proeve van Bekwaamheid in het competentiegerichte mbo onderwijs. Schrijf u hier in voor het MBO

Kosten business games

De deelnamekosten zijn € 32,- per team van max. 4 leerlingen. De jaarlijkse service fee is daarnaast slechts € 35,- per docentenaccount. Alles excl. 21% BTW.

MBO Handel en Administratie niveau 3/4
Jaar Business games MBO
1-2 Handel & Wandel (+ Administratiemodule)
2-3 Trading Partners (+ Administratiemodule)
3-4 Restaurant WereldMix (+ Administratiemodule)
3-4 Production Company (+ Administratiemodule)

 
U kunt ook kiezen voor de versie inclusief de gratis Administratiemodule. Bovenstaande bedrijfsspellen zijn daartoe uitgebreid met een administratieve module. Daarmee kunnen de leerlingen journaalpost boekingen doen, die gerelateerd zijn aan de casus van het eigen bedrijf. De versie met administratiemodule is in het bijzonder geschikt voor de Administratieve, Kantoor en Boekhoudkundige richtingen.

MBO Horeca niveau 3/4
Jaar Business games MBO
1-2 Handel & Wandel
3-4 Restaurant WereldMix

 
Neem contact op met Bizzgames Gamification

Bizzgames in het competentiegerichte lesprogramma

Er zijn verschillende business games ontwikkeld voor elk gewenst niveau. Deze zijn bovendien zeer geschikt zijn om invulling te geven aan het competentiegerichte onderwijs in het MBO. De simulaties en documentatie worden door de docenten aanvullend ingezet, maar ook ingepast in het onderwijsprogramma. Dit gebeurt veelal als project, voor samenwerkend leren, Leren Ondernemen en ook voor bedrijfsoriëntatie.

Hieronder vindt u de leeronderdelen die aan bod komen binnen de simulaties, het werkboek en ook de extra deelopdrachten. Binnen de administratiemodule worden enkel boekingen verricht. Het is dus geen boekhoudkundig pakket. Operationele taken zoals debiteurenbeheer komen dus niet aan bod bij deze business games.

Bizzgames management games voor MBODe volgende leeronderdelen komen bij alle business games voor MBO aan de orde:
- Bedrijfsoriëntatie, strategie bedenken, lezen balans en ook de winst-en-verliesrekening.
- Planning maken en de realisatie en tevens het logboek bijhouden.
- Vergadering plannen, agenda maken, vergaderen, maar ook verslag leggen.
- Overleggen, discussiëren, conflict hanteren, evenals prioriteiten stellen en problemen oplossen.
- Taken organiseren, werkzaamheden tijdig, nauwgezet en ook volledig uitvoeren.

Enkele onderdelen die bij de Administratiemodule aan bod komen:
- Debiteurenboekingen
- Boekingen van crediteuren
- Voorraadmutaties boekingen
- Journaalposten voor omzetbelastingverplichtingen

ECABO competenties

De volgende door ECABO gebruikte competenties komen onder andere aan bod binnen de simulaties, het werkboek en de extra deelopdrachten.

Competenties Business game Leerlingen werkboek Extra deelopdrachten
A. Beslissen en tevens activiteiten initiëren +
B. Aansturen
C. Begeleiden
D. Aandacht en ook begrip tonen
E. Samenwerken en tevens overleggen + + +
F. Ethisch en integer handelen
G. Relaties bouwen en netwerken
H. Overtuigen en ook beïnvloeden +
I. Presenteren +
J. Formuleren en rapporteren + +
K. Vakdeskundigheid toepassen +
L. Materialen en ook middelen inzetten
M. Analyseren + + +
N. Onderzoeken + +
O. Creëren en ook innoveren
P. Leren mbo business game
Q. Plannen en organiseren + +
R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten +
S. Kwaliteit leveren
T. Instructies en tevens procedures opvolgen + +
U. Omgaan met verandering en aanpassen +
V. Met druk en tevens tegenslag omgaan +
W. Gedrevenheid en ook ambitie tonen +
X. Ondernemend en commercieel handelen +
Y. Bedrijfsmatig handelen +

 
Als je dit voor de business games voor MBO terugkoppelt naar de beroepscompetentieprofielen. Dan komen de volgende beroepscompetenties, die bij alle kerntaken voorkomen, hiermee overeen:
button_testaccount gamification en serious gaming met management games, business gamesbutton_inschrijfprocedure gamification en serious gaming met management games, business games
Bestuurlijk-organisatorisch en strategische competenties (BOS)
- Handelen naar bevoegdheden evenals verantwoordelijkheden
- Planmatig verrichten van werkzaamheden
- Omgaan met vertrouwelijke informatie

Sociaal-communicatieve competenties (SC)
- Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie

Ontwikkelingscompetenties (ON)
- Evalueren van eigen handelen
- Vragen en ook ontvangen van feedback

Meteen inschrijven voor een MBO business game? Of eerst nog een testaccount aanvragen?