Leisure & Facilitair Game weer van start bij Zadkine

De afgelopen maanden is de Leisure en Facilitair Game ontwikkeld met het Zadkine Facility & Travel & Leisure College voor de derdejaars studenten van de opleidingen Leisure en Facilitair.Leisure & Facilitair Game, gamification en serious gaming in het onderwijs 1

In deze game zijn de studenten hét managementteam van Park Duyndoorn. Gedurende acht weken komen zij voor verschillende challenges te staan die opgelost moeten worden. Het managen van het park vraagt dat de teams zo goed mogelijk reageren op allerlei ontwikkelingen. De ene keer is dat een boze klant, de andere keer een brandje, dan weer een opdracht vanuit de directie.

De gamification challenges zijn realistisch en tevens gebaseerd op de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Hiermee biedt het een goede voorbereiding op het leidinggevende examen, maar ook op hun toekomstige beroep als leidinggevende op een bungalowpark!

Communicatie

Bel ons over de Leisure & Facilitair GameDe communicatie binnen de Leisure en Facilitair Game vindt voornamelijk plaats via berichten met opdrachten en vragen (challenges) van de directie en ook andere belanghebbenden. Deze berichten worden bezorgd via gamesite en kunnen dus iedere dag binnenkomen. Studenten moeten dit daarom regelmatig checken en ontvangen notificaties van belangrijke deadlines. Sommige opdrachten hebben namelijk een hele korte deadline en snel handelen is dan ook geboden! Reageer je te laat, dan krijg je puntenaftrek.

Wekelijks zijn er (online) meetings met de directie (de docent). Deze bijeenkomsten vinden plaats tijdens de (online) les, maar kunnen ook onverwacht plaatsvinden als de directie dat nodig vindt.
Leisure & Facilitair Game, gamification en serious gaming in het onderwijs 3

Beoordeling Leisure & Facilitair Game

De studenten worden beoordeeld op de volgende onderdelen:

 • Goede antwoorden op berichten,
 • Correct gebruik van geboden theorie,
 • Op tijd reageren op gebeurtenissen,
 • Goede samenwerking van het team,
 • Kwaliteit van geleverde producten,
 • Juiste beroepshouding van de teamleden,
 • En tevens creativiteit en strategisch denken en doen.

Alle scores op de opdrachten van de directie worden uitgedrukt in een Parkscore. Deze bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

   1. Klanttevredenheid,
   2. Werkuitvoering,
   3. Personeel,
   4. Financiën.
Gamification in het mbo voor lesmateriaal, examentraining en online examens en business games

GAMIFICATION TOEPASSEN IN HET MBO

De Leisure en Facilitair Game is een prima voorbeeld van onderwijsvernieuwing middels Gamification in het mbo. En ook deze toepassing is binnen slechts enkele maanden ingericht met de gamification tool van Bizzgames Gamification .

Leuk om met zo'n enthousiast en daadkrachtig team van Zadkine deze educatieve serious game te mogen ontwikkelen voor de studenten. Docenten Femke Veen en ook Yasemin Rousian zijn inmiddels gestart met hun studenten. Fleur Helsemans-MiermansPerry van Milt en tevens Peter van Wingerden en Leo Ruijters, dank voor de mooie samenwerking!

Meer weten over de Leisure en Facilitair Game?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van een game voor Leisure en Facilitair in uw organisatie. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Joost Schouten – Bizzgames Gamification+31 (0)20 7702265j.schouten@bizzgames.nl
volg ons op LinekdIn

Tweewekelijks verschijnt onze Blog over Gamification. Meld je hier aan.