Flipping the classroom bij Fontys!

Flipping the classroom met een online game als rode draad! Samen met docenten van Fontys heeft Bizzgames Gamification een volledige onderwijsmodule in Bizzgames-on-Demand opgezet. Deze vraaggestuurde vorm van 'blended learning' loopt over een periode van 14 weken. Daarmee heeft Bizzgames-on-Demand het oude curriculum en de bijbehorende boeken volledig vervangen.

De game omgeving faciliteert de studenten en daagt uit middels opdrachten. Het ontsluit daarbij internetbronnen en verwijst waar nodig ook naar de bijbehorende theorie. Daarnaast is de game omgeving het venster naar een competitieve, internationaal georiënteerde marktomgeving.

Flipping the classroom business games management games managementgames

Flipping the classroom

Onder begeleiding van de docent gaan de studenten in teams de concurrentiestrijd aan. Daar waar het eigen bedrijf vraagt om oplossingsgericht denken, starten de studenten een probleemanalyse. Daarmee vertalen zij de MVO uitdagingen voor het bedrijf naar nieuwe mogelijkheden. De docent heeft daarbij de rol van coach.

Voor het duurzaam ontwikkelen van toekomstige markten zoeken de teams naar informatie op het internet. Als bedrijfsadviseurs zorgen de docenten hierbij voor feedback en verdiepende inzichten. Bovendien geven zij, waar nodig, korte colleges over een specifieke rol binnen de managementteams. Vakinhoudelijk komen bij deze opzet van Flipping the classroom, Internationale Marketing, Strategisch Management, MVO, Bedrijfseconomie, (Financial) Accountancy, HR Management en tevens Logistiek bij elkaar.

Flipping the classroom management-games-business-games-hoger-onderwijsBizzgames-on-Demand is uitdagend voor de studenten en ondersteunt en faciliteert het vraaggestuurde onderwijs. Stel ook samen met de adviseurs van Bizzgames Gamification uw eigen game samen. En geef daarbij aan welke onderdelen, competenties, bijbehorende theorie en ook opdrachten u aan bod wilt laten komen.

Wij leveren ook graag een bijdrage aan flipping the classroom en de succesvolle inzet van Bizzgames-on-Demand in uw onderwijsprogramma. U kunt hiervoor contact opnemen met Joost Schouten via +31 (0)20-7702265 of mail naar ho@bizzgames.nl.

Of neem een kijkje op de pagina met Business games voor Economische vakken. Hier vindt u de management games voor Economie die wij ook samen met het Hoger Onderwijs hebben ontwikkeld. Deze worden ingezet voor de richtingen Commerciële Economie, International Business, Bedrijfseconomie, (Financial) Accountancy, Bedrijfskunde, SBRM, MER en tevens Technische Bedrijfskunde.