Blended learning onderwijs

Blended learning onderwijs is een mix van face-to-face en ICT-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en -middelen. Beide wijzen van leren maken een belangrijk onderdeel uit van het onderwijs. Mits goed ingezet zullen ze elkaar aanvullen en ook versterken. Het doel daarbij is onderwijs te ontwikkelen dat doelgericht, persoonlijk leren mogelijk maakt. Met als gevolg betere resultaten en tevreden studenten en docenten.

BitPress Educatie heeft diverse business games ontwikkeld voor gebruik in een blended learning onderwijs omgeving.Blended learning onderwijs

Blended learning onderwijs

De combinatie van vraaggestuurd onderwijs, blended learning en een game omgeving vormt een ijzersterke mix. De deelnemers worden eigenaar van hun leertraject doordat ze verantwoordelijk zijn voor hun bedrijf in de game. Zij zijn of worden de inhoudelijke experts die zelf het verschil moeten maken.

De online game omgeving is motiverend, uitdagend en tevens faciliterend. De digitale omgeving omvat bijvoorbeeld videomateriaal, infographics, opdrachten en kennis quizzen. De blended learning onderwijs omgeving ontsluit beschikbare (internet)bronnen en verwijst tevens naar theoretische achtergronden. Het is een nabootsing van de werkelijkheid waarbinnen de bedrijven opereren.

Onder begeleiding van docenten die coachen gaan de deelnemers als managementteam de concurrentieslag aan. De docenten zorgen als coach voor feedback, verdiepende inzichten en waar nodig uitleg voor een specifieke rol binnen de ‘managementteams’.
Bizzgames blended learning onderwijs

Kies uw blended learning onderwijs game

Kies met de adviseurs van BitPress uw eigen blended learning onderwijs game. En geef daarbij aan welke onderdelen, competenties, bijbehorende theorie en opdrachten in uw onderwijsopzet prioriteit hebben. De leerdoelen en beschikbare uren zijn hierbij leidend.

Meer informatie over blended learning?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van blended learning onderwijs in uw organisatie. U kunt hiervoor contact opnemen met Joost Schouten van BitPress Educatie via +31 20 7702265 of ho@bizzgames.nl.

Of neem eerst een kijkje op de pagina met blended learning games voor Hoger Onderwijs of Middelbaar Onderwijs.