Uitdagingen in het Onderwijs? Ga ze aan met Serious Games

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen, zoals het ontbreken van duizenden stageplekken en de steeds snellere veranderingen in de maatschappij. In dit artikel bespreken we de belangrijkste uitdagingen en laten we tevens zien hoe Serious Games in het Onderwijs hierbij een rol kunnen spelen.

1 Boeien en binden is moeilijk

Voor veel onderwijsinstellingen is het een uitdaging om nieuwe studenten al vanaf hun aanmelding te boeien en te binden. Hoe blijft studeren leuk en aantrekkelijk?

2 Een groot lerarentekort

Meer moeten doen met minder docenten is aan de orde van de dag. Een groter aantal studenten per klas en meer werkdruk is het gevolg, maar hoe waarborg je dan de kwaliteit van het onderwijs?

3 Snelle digitalisering van de maatschappijBizzgames serious business management games managementgames

Nieuwe generaties leven in de meest geavanceerde digitale wereld ooit. Zonder vernieuwende werkvormen, zoals serious games vervreemden studenten van het onderwijs. Hoe kun je digitaal bijblijven en hoe krijgen we studenten weer in de collegebanken? Ook de Rijksuniversiteit Groningen schreef er recent over.

Games in het onderwijs hebben vele voordelen en kunnen hierbij ook een belangrijke rol spelen.

Voordelen voor de Student van serious games onderwijsVrijblijvend advies van Bizzgames Gamification

  • Games zijn uitdagend en motiveren de student
  • Het is een aansprekende werkvorm met een hoog leereffect
  • Het competitieve aspect activeert de studenten
  • Het betrekt ze bij het leerproces en zorgt tevens voor eigenaarschap

Voordelen voor de Docent van serious games onderwijs

  • Minder werkdruk door een meer coachende rol
  • Een grotere zelfwerkzaamheid van de studenten
  • Een hoger leerrendement in minder lesuren
  • Boeiende lesstof in een activerende werkvorm

Button gamification en serious gaming met management games, business games voor hoger onderwijs en training en educatieButton gamification en serious gaming met management games, business games voor middelbaar onderwijs en training en educatie

Risicoloos de praktijk ervaren

Serious Games in het Onderwijs simuleren situaties die naadloos aansluiten op de (beroeps)praktijk. Deelnemers kunnen hierdoor risicoloos scenario’s uitproberen, de gevolgen ervan inzien en dus zelf hun fouten corrigeren. De actie-gevolg-feedback werkwijze verankert de opgedane kennis en garandeert daarmee een hoog leerrendement.

En wat kunnen Serious Games in het Onderwijs voor jou betekenen?

Neem ook vrijblijvend contact met ons op om antwoorden te vinden op jouw uitdagingen in het onderwijs.

Joost Schouten – Bizzgames Gamification+31 (0)20 7702265j.schouten@bizzgames.nl
volg ons op LinkedIn

Tweewekelijks verschijnt onze Blog over Gamification. Meld je hier aan.