GGD gamification en serious gaming voor organisatieverandering, verandertraject, verandermanagement, change management, zelf organiseren, game voor teambuilding en event

Gamification bij de GGD. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Gelderland-Midden wordt uitgevoerd door de GGD. De afdeling JGZ stelt zich daartoe tot doel de gezondheid van kinderen en jongeren te bevorderen en heeft aandacht voor hun lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling.

JGZ maakt een omslag naar meer teamkracht en tevens zelforganisatie voor de medewerkers. Deze beweging komt voort uit de Kernwaarden Publieke Gezondheid:

  • We zijn gericht op de buitenwereld
  • We zijn collectief verantwoordelijk
  • Er is een robuuste maar toch flexibele organisatiestructuur
  • We weten van elkaar wat er speelt in de afdelingen en waar relevante info voor handen is
  • Onze processen zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht
  • We stimuleren het zelf organiserend vermogen van onze teams

Gamification bij de GGD Gelderland-Midden

Er zijn binnen JGZ vier kwadranten vastgesteld, waarop alle teams hun werkzaamheden moeten afstemmen. De JGZ game gebruikt deze kwadranten voor de volgende vier score-indicatoren (KPI’s):

  1. Samenwerking en werkplezier
  2. Doelen en teamresultaten
  3. Kwaliteit van zorg
  4. Tevredenheid van de klant

De inzet van gamification bij het verandertraject naar zelf organisatie, zoals bij de GGD, laat medewerkers op actieve en risicoloze wijze deze verandering (vooraf) zelf ervaren. Dit creëert betrokkenheid en acceptatie bij het veranderproces. Zodoende wordt dit op een natuurlijker wijze ervaren, geaccepteerd en geborgd in de organisatie.

Bij de inzet van gamification voor verandertrajecten is het van groot belang dat de game naadloos aansluit op uw organisatie, het verandertraject en de doelstelling. De deelnemers moeten zich goed kunnen herkennen in de serious game. En daarom passen wij deze aan op uw organisatie en veranderdoelstellingen.

Meer weten over gamification bij de GGD?

Heeft u vragen over het toepassen van gamification in uw organisatie? Of heeft u zelf ideeën over het gezamenlijk ontwikkelen van een verander game?

Neemt u dan contact op met Joost Schouten van Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

Bizzgames Gamification

Al meer dan 25 jaar zijn wij specialist in online gamification voor het bedrijfsleven, onderwijs en tevens de non-profit sector in Nederland en België. Gamification is ook direct inzetbaar op locatie, zoals bij de GGD Gelderland Midden.

gamification op KU LeuvenGamification is flink in opmars en dat is niet verwonderlijk. De meest effectieve manier om iets te leren, is nu eenmaal door het te doen. En dit geldt zeker ook voor het opdoen van kennis, samenwerken en het bewerkstelligen van gedragsveranderingen.

Serious games bieden bovendien rijke, dynamische en interactieve omgevingen. Daarmee worden concrete uitdagingen, handelingen en leren met elkaar verbonden. Gamification, zoals ingezet bij de afdeling JGZ van de GGD Gelderland Midden, maakt veranderen bovendien leuk, uitdagend en motiverend. En het competitieve karakter zorgt voor hoge betrokkenheid bij de werknemers en een groot effect.