Gamification Portfolio

Bizzgames Gamification heeft een uitgebreide gamification portfolio ontwikkeld. In deze gamification toepassingen kunnen eigen opdrachten, assessments en ook kennistoetsen worden gebruikt en beoordeeld. Samen met u en uw collega’s stellen wij daarmee eenvoudig een draaiboek samen. Bizzgames draagt hierbij zorg voor de integratie in de game en borgt een succesvolle implementatie.

Stel eenvoudig het draaiboek samen van uw eigen online game

Online Examen mbo voor Leidinggevende Hotel Gamification opdracht Hospitality en UpsellingMet het gamification tool kan dus volledig een eigen programma worden ingevuld. En wel over elk gewenst onderwerp en in elke gewenste taal. De game is eenvoudig online toegankelijk. De klant hoeft geen ingewikkelde software te installeren of zelf teams aan te maken. Daarbij ondersteunt de gratis helpdesk volledig het gebruik.

Nieuwsflitsen

Op basis van het draaiboek komen op gezette tijden via de game nieuwsflitsen met opdrachten beschikbaar aan de deelnemers. De ene keer gaat dit bijvoorbeeld over een acuut probleem. En de andere keer over een persbericht of bijvoorbeeld een opdracht vanuit de centrale directie. Dit geldt voor elke gamification toepassing in de porfolio.

Het hangt natuurlijk in de eerste plaats af van de gewenste doelstellingen. Deelnemers moeten binnen een bepaalde tijd reageren op de nieuwsflitsen in de gamification tool. Maar dit is niet zo voor elke gamification toepassing in het portfolio. De wijze waarop de deelnemers invulling geven aan de verschillende rollen en de kwaliteiten van het team is ook belangrijk. Dit bepaalt namelijk of zij er in slagen de opdrachten tijdig en tevens correct uitvoeren.

Gamification nieuwsflitsen Landal game

In een bericht kan ook een link zitten naar een document met een theoretische verhandeling of een uitgebreide opdracht. Of een uitnodiging voor een rollenspel dat op een bepaald tijdstip plaatsvindt. Berichten kunnen de volgende vorm hebben in de gamification tool:

  • Afbeeldingen, video’s en tevens links naar websites
  • Theorie en casuïstiek
  • Open vragen met beoordeling opleider
  • Meervoudige keuzeproblematiek
  • Kennistoetsen
  • Verslaglegging
  • Uitnodiging voor een rollenspel of gesprekssimulatie

In de gamification portfolio heeft elke game zijn eigen score indicatoren

Gamification cijferinvoerDe vragen kunnen niet alleen gebruikt worden om keuzes te maken, maar ook om op gezette tijden een kennistoets af te nemen. Dit kunnen kennisspecifieke vragen zijn. Maar het kan ook gaan over hoe je omgaat met een verzoek van een collega of veranderingen in de organisatie. In het gamification draaiboek staat op welke onderdelen de antwoorden op een nieuwsflits scoren.
De deelnemers kunnen direct scoren op opdrachten en toetsen. Bovendien kan de begeleider een beoordeling geven op een opdracht, rollenspel of assessment, die meeweegt in de ranking.

De administrator module bevat een overzicht van de deelnemers, ranglijst, overzicht van de berichten (nieuwsflitsen) en de behaalde scores.

Meer informatie over onze gamification portfolio?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van gamification voor uw eigen online game. Neem hiervoor contact op met Joost Schouten via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.