Gamification bij JGZ Event

Gamification bij het JGZ Event. Op 11 oktober vond in het ADO Den Haag stadion het JGZ Event plaats met 186 medewerkers verdeeld over 13 teams van JGZ Zuid-Holland West.

Achtergrond gamification bij JGZMeer info van Bizzgames Gamification

JGZ Zuid-Holland West maakt een omslag naar meer eigen regie en professionele ruimte voor medewerkers in de teams. Deze beweging komt voort uit de besturingsfilosofie: de klant cen­traal, de professional de ruimte en de leiding faciliteert.
JGZ event serious gaming change management games organisatieverandering verandertraject verandermanagement bpr zot teambuilding 1
Hiertoe zijn vier kaders vastgesteld, waarop alle zelf organiserende teams hun werkzaamheden afstemmen:

  1. Samenwerken en werkplezier
  2. Huishoudboekje & teamresultaten
  3. Kwaliteit van zorg
  4. Tevredenheid van de klant

Uitdaging JGZ Event

Directeur-bestuurder Ron Boumans verwelkomde de deelnemers aan de online game met een videoboodschap op de openingspagina. De teams streden binnen de  game, om te laten zien hoe goed zij als zelf organiserend team zijn. In de JGZ game testten zij hun ervaring, inzicht, slagvaardigheid en kennis, waarbij de beroepsomgeving de context vormde. De vier bovengenoemde kaders waren ook in de online game omgeving de score-indicatoren (Kritische Prestatie Indicatoren oftewel KPI’s). Elke reactie, keuze of uitwerking op de gepresenteerde uitdagingen leverden dus meer of minder punten op voor deze KPI’s.

Naast multiple choice vragen ronden de teams binnen een bepaalde tijdslimiet ook snelle kennistoetsen (vragenlijsten) af. Tevens vinden er in de JGZ game opiniepeilingen plaats over specifieke onderwerpen, waarmee creatieve ideeën vanuit de organisatie worden gedeeld.
Event verandertraject voor Zelf Organiserende Teams ZOT
Dit kan gaan over onderwerpen, zoals innovatie in de communicatie of de voorkeur voor het plannen van groepsvaccinaties. Ook zijn er open opdrachten over bijvoorbeeld taakherschikking binnen de teams en werkdruk. Hiervoor worden tussendoor teamleden weggekaapt om “jurydienst” te doen.

Elk kwartier vond een verwerking van de antwoorden plaats en werd ook de ranking bijgewerkt, daarbij wordt tevens online feedback gegeven op de gekozen antwoorden middels updates.

Bekijk hier de sfeerimpressie van de inzet van gamification tijdens het JGZ Event op YouTube:

Meer informatie over gamification bij de JGZ en de Zorg?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van gamification voor uw verandertraject of event, zoals bij de JGZ. Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een presentatie, bel dan met Bizzgames Gamification op +31 (0)20-7702265.
Neem contact op met Bizzgames Gamification