Change Management Games? Hier zijn 5 mogelijkheden!

De slaagkans van verandertrajecten vergroten… Daarbij gaat het onder meer over focus krijgen op de verandering, belemmeringen wegnemen en draagvlak creëren. Kunnen games een rol spelen bij change management in het bedrijfsleven, de zorg en overheid?

In de praktijk blijken verandertrajecten vaak uitdagend te zijn. Mensen voelen zich niet betrokken of aangesproken, hebben overvolle agenda’s, bereiden zich niet voor en ervaren verandering daardoor als lastig. Gamification helpt om verandertrajecten te laten slagen.

Kijk maar eens naar deze vijf mogelijkheden voor het inzetten van gamification:
Vrijblijvend advies van Bizzgames Gamification

1. Actieve deelname en eenduidige beeldvormingDeelnemers Change Management Games

Een ‘traditioneel’ verandertraject is vaak op papier en met veel (saaie) sessies. Met gamification kunnen medewerkers voorafgaand ervaren wat de verandering voor hen gaat betekenen. Ze krijgen beter inzicht in wat er precies gaat veranderen en wat ze hieraan kunnen bijdragen. De eenduidige beeldvorming wordt daardoor versterkt en het zorgt voor oprechte betrokkenheid en actief meedoen. En actieve deelname aan de change game van het management geeft daarbij natuurlijk het beste voorbeeld.

2. Elkaars standpunten beter leren kennen

Een game vindt plaats in een veilige omgeving en je doet het samen. Het focust de aandacht op het veranderen en het samen doen. Daarbij leren deelnemers elkaars kwaliteiten en persoonlijke drijfveren kennen en hoe deze in te zetten bij verandertrajecten. Zo ontstaat er diepgaand begrip, bijvoorbeeld omdat inzicht verkregen wordt over de vraag waarom een collega iets doet of denkt. Een dergelijke change management game zou je bijvoorbeeld kunnen inzetten om de nieuwe kernwaarden ‘diversiteit en inclusie’ echt te laten landen in de organisatie.

3. De ingezette verandering simulerenChange Management Games bij Berandertrajecten

Binnen elk verandertraject komt er een moment dat het even tegenzit. Door de beoogde verandering te simuleren met behulp van een serious game, wordt eerder ervaren hoe verder te gaan. In feite check je met elkaar nog eens extra of het traject tot resultaten leidt. Een game is daarnaast interessant om verander ervaringen uit te wisselen, het team op een originele manier samen te brengen en bovenal van een extra boost energie te voorzien.

4. Inspirerende afsluiting met een Change Management Game

Maak een verandertraject leuk, want medewerkers kunnen zich daardoor beter vinden in datgene wat nieuw is en op hen afkomt. Dat geldt zeker ook voor de afsluiting. Welk team kan het best de ingezette verandering toepassen? Met een afsluitende game zal het winnende team een voorbeeld zijn voor anderen. Een serious game event op locatie blijft lang ‘hangen’ is onze ervaring: er wordt daarna langdurig over nagepraat.

5. Ook voor de Veranderkundige en Change masterNeem contact op met Bizzgames Gamification

Ben je zelf veranderkundige en wil je uniek zijn en ook iets anders kunnen bieden aan je klanten? Wie dat herkent die leggen we graag uit waarom gamification van toegevoegde waarde is voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Natuurlijk is het ook een manier om bestaande klanten te behouden die iets anders willen dan ‘geeltjes plakken’, whiteboard-sessies of langdurige coaching gesprekken. Zullen we veranderen samen nog leuker maken?

Meer weten over Games bij Change Management

Deze blog is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een inspirerend gesprek met Norbert Huijzer, change professional en oprichter van kanso.company. Wil je ook games inzetten bij change management in het bedrijfsleven, de zorg en overheid? Neem dan contact met ons op voor een inspirerend gesprek over de mogelijkheden.

Joost Schouten – Bizzgames Gamification+31 (0)20 7702265j.schouten@bizzgames.nl
volg ons op LinkedIn

Tweewekelijks verschijnt onze Blog over Gamification. Meld je hier aan.