JGZ-logo_400x200 event serious gaming change management games organistieverandering verandertraject verandermanagement bpr zot teambuilding

Gamification bij de JGZ. JGZ Zuid-Holland West adviseert en begeleidt bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren en verleent preventieve medische zorg. We hebben alle kinderen in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast het kind, de jongere en de ouder en gaan uit van hun eigen kracht. Onze medewerkers zetten zich in om kinderen en jongeren een gezonde en veilige basis te geven voor hun verdere leven.

Gamification bij de JGZ

JGZ Zuid-Holland West maakt een omslag naar meer eigen regie en professionele ruimte voor medewerkers in de teams. Deze beweging komt voort uit de besturingsfilosofie: de klant cen­traal, de professional de ruimte en de leiding faciliteert. Hiertoe zijn vier kaders vastgesteld, waarop alle zelf organiserende teams hun werkzaamheden afstemmen:

  1. Samenwerken en werkplezier
  2. Huishoudboekje & teamresultaten
  3. Kwaliteit van zorg
  4. Tevredenheid van de klant

Met gamification voor verandertrajecten brengt u uw vernieuwde waarden, missie, visie, doelstelling en strategie op een enthousiasmerende manier over. Gamification is een uitstekend middel voor toepassing bij verandertrajecten en beoogde leereffecten kunnen zowel kennistheoretisch als sociaal zijn.

De inzet van gamification bij verandertrajecten, zoals bij de JGZ, laat medewerkers op actieve en risicoloze wijze de verandering (vooraf) zelf ervaren. Dit creëert betrokkenheid en acceptatie bij het veranderproces, zodat dit op een natuurlijker wijze wordt ervaren, geaccepteerd en geborgd in de organisatie.

Bij de inzet van gamification voor verandertrajecten is het van groot belang dat de game naadloos aansluit op uw organisatie, het verandertraject en de doelstelling. De deelnemers moeten zich goed kunnen herkennen in de serious game. En daarom passen wij deze aan op uw organisatie en veranderdoelstellingen.

Meer weten over gamification?

Heeft u vragen over het toepassen van gamification in uw organisatie, zoals bij de JGZ? Of heeft u zelf ideeën over het gezamenlijk ontwikkelen van een management game?

Neemt u dan contact op met Joost Schouten van BitPress Educatie via +31 (0)20-7702265 of info@bizzgames.nl.

Achtergrond

Al meer dan 25 jaar zijn wij specialist in online gamification voor het voor het bedrijfsleven, onderwijs en de non-profit sector in Nederland en België. Gamification is direct inzetbaar op locatie, zoals bij de JGZ. Ze komen bovendien met documentatie, duidelijke instructie en prima begeleiding.

gamification op KU LeuvenGamification is flink in opmars en dat is niet verwonderlijk. De meest effectieve manier om iets te leren, is nu eenmaal door het te doen. En dit geldt zeker ook voor het opdoen van kennis, samenwerken en het bewerkstelligen van gedragsveranderingen.

Serious games bieden bovendien rijke, dynamische en interactieve omgevingen. Daarmee worden concrete uitdagingen, handelingen en leren met elkaar verbonden. Gamification, zoals ingezet bij de JGZ, maakt leren bovendien leuk, uitdagend en motiverend. En het competitieve karakter zorg voor betrokkenheid en een groot effect. Alle games zijn bovendien eenvoudig online toegankelijk en zeer gebruiksvriendelijk.