Gamen geeft betere studie-resultaten, sociale media niet

Online gamen is goed voor de studieresultaten. Social media zoals Facebook enTwitter zorgen voor slechtere prestaties van scholieren en studenten. Dit meldt Trouw.

Deze conclusies trekt de  Australische onderzoeker Alberto Posso uit een analyse van de studieprestaties van 12.000 tieners in zijn land. Posso gebruikte de gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Op wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid werden de prestaties van de studenten van de aangesloten landen vergeleken. Gamers scoorden op alle drie vakken beter dan gemiddeld, en chatters juist minder dan gemiddeld. Dagelijks gamen bleek meer effect te hebben dan één keer in de week online spelen.

Posse spreekt hiermee de resultaten van een eerder (Amerikaans) onderzoek tegen, waarin ook gamen een negatieve invloed leek te hebben op de schoolprestaties. Volgens Posso kwam dit omdat in dit onderzoek voornamelijk excessieve gamers werden geanalyseerd.

Hans van Luit, hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, kan de reSociale_Mediasultaten van het onderzoek van Posse in grote lijnen wel beamen. Games voor onderwijsdoeleinden zijn een van zijn onderzoeksgebieden. Een alternatieve verklaring voor de resultaten zou kunnen zijn dat slimme studenten meer gamen, terwijl minder slimme studenten meer gebruik maken van social media zoals Facebook en Twitter. Volgens Hans van Luit in Utrecht is zo'n duidelijk verschil nooit in onderzoek aan het licht gekomen. Wel ziet hij dat het effect van hun educatieve games het grootst is bij de slimste studenten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids, 08 augustus 2016