Poppodium game

Poppodium is een business game waaraan deelnemers in teams deelnemen. Elke ronde komen verschillende aspecten van het managen van een poppodium aan bod. Binnen de game vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Bepaal de naam en het hoofdmuziekgenre van je poppodium
  • Programmeer 39 avonden per kwartaal (spelronde)
  • Pas daarop je beslissingen aan voor marketing, catering, personeel, financiën en beveiliging
  • En houdt rekening met de doelgroepen, je imago, subsidies en ook sponsoring

Performancescore Poppodium business game, management game, simulatie, serious gamingDe prestaties in de Poppodium game worden gemeten aan de hand van benchmarks (indexen) zodat een goede vergelijking met de overige teams mogelijk is. De resultaten van de beslissingen worden weergegeven in de performancescore van het poppodium. En deze zijn onderverdeeld in de score voor het imago en de programmering.

Na de verwerking van een ronde worden de resultaten inclusief feedback, de ranglijst en tevens de nieuwe ronde-informatie automatisch op de gamesite klaargezet. De spelleiding begeleidt vervolgens de teams in de Poppodium game bij het analyseren van de resultaten en het nemen van de nieuwe beslissingen.

In deze video vertelt een docent, hoe de game in de dagelijkse onderwijspraktijk in zijn werk gaat.

Ondersteunende documentatie

Het werkboek is de leidraad voor de deelnemers in de Poppodium game. Hierin staat exact aangegeven, welke activiteiten wanneer moeten worden uitgevoerd. De vastlegging hiervan vindt plaats in een logboek met de motivatie op de beslissingen en tevens een reflectie op de resultaten. De beschrijving van de game staat in een handboek. Tevens is er een handreiking voor de analyse van de resultaten meegeleverd. Voor de ondersteuning bij de berekeningen is een spreadsheet beschikbaar voor de deelnemers.
Training en onderwijs games
De Poppodium game is zowel Nederlands- als Engelstalig beschikbaar en beslaat een opstartfase, testronde en maximaal zes speelronden.

Meer weten over de Poppodium game?

Heeft u vragen over het toepassen van gamification in uw organisatie? Of wilt ook u een game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld?

Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.