JGZ Game, Zelf Organiserende Teams

In het ADO Den Haag stadion vond de JGZ Game plaats tijdens een event met 186 medewerkers, verdeeld over 13 teams van JGZ Zuid-Holland West.

Achtergrond JGZ Game

Inlogpagina JGZ game. Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren. Game voor teambuilding en event.JGZ Zuid-Holland West maakt een omslag naar meer eigen regie en professionele ruimte voor medewerkers in de teams. Deze beweging komt voort uit de besturingsfilosofie: de klant cen­traal, de professional de ruimte en de leiding faciliteert. Hiertoe zijn vier kaders vastgesteld, waarop alle zelf organiserende teams hun werkzaamheden afstemmen:

  1. Samenwerken en werkplezier
  2. Huishoudboekje & teamresultaten
  3. Kwaliteit van zorg
  4. Tevredenheid van de klant

Uitdaging JGZ Game

Welkom JGZ game. Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren. Game voor teambuilding en event.Directeur-bestuurder Ron Boumans verwelkomt de deelnemers aan de online game met een videoboodschap op de openingspagina. De teams strijden binnen de  game, om te laten zien hoe goed zij als zelf organiserend team zijn. In de JGZ Game testen zij hun ervaring, inzicht, slagvaardigheid en kennis, waarbij de beroepsomgeving de context vormde. De vier bovengenoemde kaders zijn ook in de online game omgeving de score-indicatoren (Kritische Prestatie Indicatoren oftewel KPI’s). Elke reactie, keuze of uitwerking op de gepresenteerde uitdagingen levert dus meer of minder punten op voor deze KPI’s.

Opzet JGZ Game

Pagina 2 JGZ game. Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren. Game voor teambuilding en event.

Tijdens de game doorlopen de teams drie rondes van elk één uur speeltijd, onderbroken door twee pauzes van 30 minuten. Per ronde krijgen zij vragen en opdrachten voorgelegd. Dit alles wordt aangeboden via Nieuwsflitsen, die verschijnen in de digitale omgeving die speciaal voor het JGZ Event is ingericht.

Alles is tijdens de rondes gebonden aan strakke tijdslimieten maar dat moet voor een zelfgeorganiseerd team geen probleem zijn. Iedere Nieuwsflits informeert over wat de bedoeling is en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is.

Pagina 5 JGZ game. Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren. Game voor teambuilding en event.Om toegang te verkrijgen tot de digitale omgeving van de JGZ Game, krijgen de teams twee inlogcodes. De eerste code is voor het invoeren van keuzes die ze maken. Hiervoor zal per ronde één teamlid verantwoordelijk zijn. De tweede code is geschikt voor het meekijken, meedenken en meebeslissen door de andere teamleden.

Naast multiple choice vragen ronden de teams binnen een bepaalde tijdslimiet ook snelle kennistoetsen (vragenlijsten) af. Tevens vinden er opiniepeilingen plaats over specifieke onderwerpen waarvan de directie graag wil weten hoe de teams daarover denken. Dit kan gaan over onderwerpen, zoals innovatie in de communicatie of de voorkeur voor het plannen van groepsvaccinaties.

Pagina 8 JGZ game. Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren. Game voor teambuilding en event.

Ook zijn er open opdrachten over bijvoorbeeld taakherschikking binnen de teams en werkdruk, waarmee creatieve ideeën vanuit de organisatie worden gedeeld. Voor de beoordeling van deze ideeën worden tussendoor teamleden weggekaapt om “jurydienst” te doen.

Elk kwartier vind een verwerking van de antwoorden plaats en wordt ook de ranking bijgewerkt. Daarbij word tevens online feedback gegeven op de gekozen antwoorden middels updates.

Extra (bonus)punten scoren

Pagina 10 JGZ game. Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiseren. Game voor teambuilding en event.

Om lekker in beweging te blijven, kunnen teams extra bonuspunten scoren door teamleden op het veld te laten ‘latje trappen’. Er is ook een makkelijke variant; ‘blikje trappen’. Weten jullie de blikjes omver te trappen met de bal, dan scoor je 1 punt per keer.

Ondersteuning of advies tijdens de game?

Tijdens de JGZ Game rondes zijn er tevens spelcoaches beschikbaar die de teams kunnen inschakelen voor ondersteuning. Voor inhoudelijke vragen en ook advies, kunnen zij terecht bij de MT-leden en de collega’s van Bedrijfsvoering en Expertisecentrum.

Bekijk hier de sfeerimpressie van het JGZ Event op YouTube:

Meer informatie over de JGZ Game en Gamification in de Zorg?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van gamification in uw organisatie. Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een presentatie, bel dan met Bizzgames Gamification op +31 (0)20-7702265.