Gamification, serious gaming voor werving en selectie, non-profit, leverancierskeuze, woningbouwvereniging, organisatieverandering, verandermanagement, changeGamification bij Woonplus. Woonplus Schiedam is een woningcorporatie die zorgt voor een passende woning door mens, woning en woonomgeving zo op elkaar af te stemmen dat voor huurders ontwikkeling mogelijk is. Zo draagt zij bij aan de leefkwaliteit van Schiedammers.

Gamification bij Woonplus

Voor woningcorporatie Woonplus uit Schiedam heeft Bizzgames Gamification succesvol een selectie game ingezet ten behoeve van een selectietraject onder de vijf huidige onderhoudspartners. Woonplus gaat richting een nauwere samenwerking met een kleiner aantal onderhoudsbedrijven. Als onderdeel van dit bredere traject is bij Hoppe Schiedam een dagprogramma rondom een serious game opgezet. En om de partners eens helemaal uit hun dagelijkse omgeving te halen viel de keuze op de Poppodium game.

Poppodium Woonplus game

Poppodium Serious Gaming Simulatie gamification management gamesIn de Poppodium game nemen de teams beslissingen op het gebied van programmering van de popagenda, marketing, inkoop, personeel en financiën. Door goed samen te werken en om te gaan met veranderingen kunnen zij de concurrentie te slim af zijn. Bij de Woonplus game worden zij niet alleen geconfronteerd met (onverwachte) gebeurtenissen. Maar ook met de wensen van stakeholders en de gevolgen van de beslissingen van de concurrentie!

Meer weten over gamification?

Heeft u vragen over het toepassen van gamification in uw organisatie, zoals bij woningcorporatie Woonplus? Of heeft u zelf ideeën over het gezamenlijk ontwikkelen van een management game?

Neemt u dan contact op met Joost Schouten van Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

Bizzgames Gamification

Al meer dan 25 jaar specialist in online gamification voor het voor het bedrijfsleven, onderwijs en de non-profit sector in Nederland en België. En dit geldt zeker ook voor het opdoen van kennis, samenwerken, werving en selectie en verandertrajecten.

Serious games bieden namelijk rijke, dynamische en interactieve omgevingen. Daarmee worden concrete uitdagingen, handelingen en leren met elkaar verbonden. Gamification, zoals ingezet bij Woonplus is bovendien leuk, uitdagend en effectief. En het competitieve karakter zorg voor betrokkenheid bij de deelnemers.