Serious gaming bij assessments werkt!

Serious gaming bij assessments heeft een duidelijk opmars gemaakt. Mede door de mogelijkheid van het online kunnen aanbieden van assessmentinstrumenten door de digitalisering van simulaties en rollenspellen. Het gaat hier om het gebruik van complexe digitale spelsimulaties, soms met rollenspellen, die steeds vaker onderdeel zijn van een assessmentprocedure. Serious gaming draagt positief bij aan assessment van de kwaliteiten van personen, blijkt uit onderzoek. Dit komt mede doordat een game zeer goed technisch-fysieke en sociaal-politieke complexiteit kan simuleren.
Bizzgames serious business management games managementgames Serious gaming bij assessments
Met serious gaming bij assessments probeert men vooraf te taxeren welke kwaliteiten iemand heeft. De oefeningen in een assessmentprogramma zijn nabootsingen van elementen van de toekomstige functie. Ze moeten op het eigenlijke werk lijken, dus van dezelfde soort, complexiteit en moeilijkheidsgraad zijn als het werk zelf. Steeds vaker wordt er ook gebruik gemaakt van serious gaming. De oefeningen zijn bedoeld om functierelevant gedrag op te roepen. Dit betekent dat de assessmentsimulaties aan de volgende eisen moeten voldoen:

  • De oefeningen zijn aan de functie gerelateerd en bootsen de belangrijkste en gebruikelijkste taakaspecten na.
  • De oefeningen zijn zo geconstrueerd dat zij ook werkelijk het gewenste gedrag kunnen oproepen, zodat uitspraken over de competenties mogelijk zijn.

Serious gaming bij assessmentsVrijblijvend advies van Bizzgames Gamification

In de praktijk maakt men onderscheid tussen twee soorten games, afhankelijk van hun leeromgeving: specifieke en niet-specifieke games. Niet-specifieke games zijn spellen die niet situatie-specifiek zijn en waarbij het vooral gaat om het opdoen van een leerervaring. Het spel werkt vooral als metafoor en moet een boodschap overbrengen, de moraal van het verhaal.

Een andere vorm van serious games bij assessments zijn de specifieke games, ook wel gesloten games genoemd. Dit zijn games die situatie-specifiek zijn en vooral zijn bedoeld om een probleemsituatie op te lossen. Het spel dient als een vehikel voor het oplossen van een probleemsituatie. Dergelijke spellen vereisen veel voorwerk in de vorm van onderzoek en ontwikkeling. Ze benadrukken de probleem-analytische kant van een probleemsituatie. serious games bij assessments Bizzgames serious business management games managementgamesGesloten games zijn nogal complex en vragen veel tijd. Daarom zijn ze minder geschikt voor snelle diagnose, zoals bij selectievraagstukken vaak wordt gevraagd. Voor trainingsdoeleinden zijn ze echter een zeer geschikt instrument.

Dergelijke games stellen hoge eisen aan de begeleiding. Spelleiders hebben vaak diverse rollen: een inhoudelijke (bijvoorbeeld bankdirecteur), een procesmatige en een trainings-technische rol. Dit maakt dat managementgames niet zomaar als serious game bij assessments te gebruiken zijn en omgekeerd.

Ervaring zonder risico’sNeem contact op met Bizzgames Gamification

Het belang en nut van serious games bij assessments wordt door verscheidene onderzoeken ondersteund. Zo is er aangetoond dat leren via een serious game of simulatie veel effectiever is dan via theorie. Ook blijkt dat trainingen met serious games significant effectiever zijn dan trainingen die dit element niet hebben. Dit heeft te maken met een steilere leercurve en prestatieverbetering, zowel op lange als op korte termijn. De serious games bij assessments maken het mogelijk ervaring in beslissen op te doen zonder risico’s te lopen. Bovendien krijgen de deelnemers snel terugkoppeling over hun beslissingen.

De tekst in dit artikel van PW. is afkomstig uit het boek Assessment centers van Jeroen Seegers.
Eerste publicatie door Jeroen Seegers op 13 dec 2018

Kennismaken met gamification en serious gaming?

Bizzgames Gamification levert ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van gamification en serious gaming in uw organisatie. U kunt hiervoor contact opnemen met Joost Schouten via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl