Ondernemingsspel Cooldesigns

Met behulp van een game een eigen bedrijf runnen? Dat is voor vele opleidingen een leerzame oplossing, zo leren studenten niet alleen de theorie, maar ook een heel belangrijk stuk praktijkervaring! In het ondernemingsspel Cooldesigns leiden studententeams het fictieve ontwerpbureau Cooldesigns, vanaf de start bij de KvK als VOF tot een succesvolle BV(BA). Ze beslissen met oog voor omzet én imago, over eigen en ingehuurd personeel, inkoop, marketing en management fees.

Zij moeten slim spelen met de prijsbepaling van hun grafische producten (huisstijl, starterspakket, website). En tevens het marketingbudget en de inzet van personeel. Hierdoor worden de factoren die van invloed zijn op het succes van de onderneming spelenderwijs duidelijk.

De teams verkopen dezelfde producten en beginnen vanuit eenzelfde startsituatie. Zij vormen elkaars directe concurrenten in de regio en moeten zoveel mogelijk winst te maken. De winst hangt af van de genomen beslissingen en ook het imago van het bedrijf speelt daarbij een belangrijke rol. Als je een goed imago hebt, zal je in de volgende ronde meer opdrachten krijgen. Daardoor zijn de klanten best bereid iets meer te betalen voor je producten.

Cooldesign Leren Ondernemen game Ondernemingsgame 1

Beslissingen ondernemingsspel

Tijdens het ondernemingsspel Cooldesigns neem je beslissingen over personeel, inkoop, financiën en marketing. Je bekijkt wat de invloed van de beslissingen is op de omzet én het imago van het bedrijf.

  • Neem bij Marketing beslissingen over de offerteprijzen voor standaardproducten. En bepaal tevens de verwachte afzet en het marketingbudget voor dat jaar.
  • Neem bij Inkoop beslissingen over afspraken met de drukker en ook de inkoop van advertentieruimte.
  • Bepaal bij Personeel het aantal acquisitie-uren. Schat in hoeveel freelance-uren er nodig zijn. En bepaal tevens de salarissen van werknemers en de hoogte van het cursusbudget.
  • Bepaal tenslotte tijdens het ondernemingsspel Cooldesigns, bij Financiën de gezamenlijke beloning voor de vennoten.

Documentatie en ondersteuning

ondernemingsspel cooldesignsOok dit ondernemingsspel is eenvoudig online toegankelijk. De docent hoeft geen ingewikkelde software te installeren of apart teams aan te maken. Elke ronde verwerkt de docent de beslissingen van de teams met een druk op de knop. De resultaten, inclusief feedback, nieuwe ronde-informatie en de ranglijst worden automatisch klaargezet. De bijbehorende documentatie, instructievideo's en gratis toegang tot de helpdesk voor zowel docenten als studenten ondersteunen daarbij het gebruik. Daardoor zijn minder contacturen nodig dan bij een traditionele manier van lesgeven.

In het werkboek staat precies aangegeven wat de studenten elke ronde moeten doen. Het is dus belangrijk het werkboek te volgen. Er zit namelijk een duidelijk opbouw in, waardoor ze hun bedrijf Cooldesigns goed leren kennen. Dit gebeurt middels korte teksten met verdiepende opdrachten. De docentenhandleiding bevat een uitleg over de werkwijze. Met tevens in de bijlage de uitwerkingen van de opdrachten uit het werkboek. De volledige beschrijving en de spelregels van de ondernemingsgame staan daarnaast in de Bedrijfsbeschrijving.

Kosten ondernemingsspel CooldesignCooldesign Leren Ondernemen game Ondernemingsgame 1

De deelnamekosten van het Cooldesigns ondernemingsspel bedragen € 10,- per leerling. En de service fee bedraagt daarnaast slechts € 35,- per school/studiejaar. Alles excl. 21% BTW.

Meer informatie of direct inschrijven?

Wij leveren graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van Cooldesigns in uw organisatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden of wilt u zich direct inschrijven? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.