Leren ondernemen met Cooldesigns

In Cooldesigns spelen teams een managementgame waarbij zij leren ondernemen. Zij leiden het fictieve ontwerpbureau Cooldesigns, vanaf de oprichting als VOF tot een succesvolle BV(BA). Met oog voor omzet én imago, beslissen ze over eigen en ingehuurd personeel. En ook over de inkoop, marketing en de uit te keren management fees.

Zij moeten slim spelen met de prijsbepaling van hun producten (huisstijl, starterspakket, website). En ook met het marketingbudget en de inzet van personeel. Hierdoor worden de factoren die van invloed zijn op het succes van de onderneming duidelijk. En zodoende gaan ze spelenderwijs leren ondernemen.

De teams verkopen dezelfde producten en beginnen vanuit eenzelfde startsituatie. Zij vormen elkaars directe concurrenten in de regio en moeten zoveel mogelijk winst maken. De genomen beslissingen bepalen daarbij de winst. Ook het imago van het bedrijf speelt daar een belangrijke rol bij. Als je een goed imago hebt, zal je in de volgende ronde meer opdrachten krijgen. En daardoor zijn de klanten best bereid iets meer te betalen voor je producten. leren ondernemen met Cooldesigns

Business game voor ondernemen

Tijdens het spel neem je beslissingen over marketing, inkoop, personeelen ten slotte financiën. Je onderzoekt wat de invloed van de beslissingen is op de omzet en ook het imago van het bedrijf.

  • Bij Marketing nemen teams beslissingen over de offerteprijzen voor de standaardproducten, de verwachte afzet en het marketingbudget.
  • Op de afdeling Inkoop nemen ze beslissingen over afspraken met de drukker en tevens de inkoop van advertentieruimte.
  • Bij Personeel bepalen de teams het aantal acquisitie-uren. Ook schatten ze in hoeveel freelance-uren er nodig zijn. En bepalen ze de salarissen van de werknemers en de hoogte van het cursusbudget.
  • Tenslotte nemen ze bij Financiën beslissingen over de gezamenlijke beloning voor de vennoten.

Documentatie en ondersteuning
Leren ondernemen met Cooldesigns doe je eenvoudig online. De docent hoeft geen ingewikkelde software te installeren of apart teams aan te maken. Elke ronde verwerkt de docent de beslissingen van de teams met een druk op de knop. De resultaten, inclusief feedback, nieuwe ronde-informatie en tevens de ranglijst worden automatisch klaargezet.

leren ondernemen met CooldesignsHet gebruik wordt volledig ondersteund door bijbehorende documentatie, instructievideo’s en toegang tot de helpdesk voor zowel docenten als studenten. Hierdoor zijn minder contacturen nodig dan bij een traditionele manier van lesgeven. In het werkboek staat precies aangegeven wat de studenten elke ronde moeten doen. Het is belangrijk het werkboek te volgen. Er zit een duidelijk opbouw in, waardoor ze hun bedrijf Cooldesigns leren kennen en goed leren ondernemen. Dit gebeurt middels korte teksten met verdiepende opdrachten. De docentenhandleiding bevat een uitleg over de werkwijze met in de bijlage de uitwerkingen van de opdrachten uit het werkboek. De volledige beschrijving en de spelregels staan in de Bedrijfsbeschrijving.

Ook leren ondernemen met Cooldesigns?

Wij leveren graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van Bizzgames Cooldesigns in uw onderwijsprogramma. Zo kunnen ook uw studenten straks op een (inter)actieve manier kennis maken met het ondernemerschap. U kunt hiervoor contact opnemen met Joost Schouten van Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.