Wereldhandelsspel vernieuwd

Wereldhandelsspel vernieuwd

Wereldhandelsspel vernieuwd en up-to-date. Met het Wereldhandelsspel verkrijgen leerlingen inzicht in mondiale economische en politieke (machts)verhoudingen en de gevolgen voor ontwikkelingslanden.
De kennis van jongeren over en hun betrokkenheid bij wereldhandels-vraagstukken wordt hiermee vergroot. Ook zal het een ruimer draagvlak brengen voor een gezond internationaal economisch beleid. Dat zowel oog heeft voor korte termijn eigenbelang, als ook voor andere belangen/lange termijn (milieubelang, derde wereld belang etc.). Hierbij staan objectieve informatie en de bestaande leerdoelen in het onderwijs centraal.

Wereldhandelsspel vernieuwd

De afgelopen weken hebben wij de documentatie van het Wereldhandelsspel vernieuwd en aangepast aan de laatste stand van zaken. Wij hebben ons in de nieuwe documentatie gericht op de cijfers van het CIA Factbook uit 2016 (www.cia.gov), waardoor de leerlingen kennis kunnen nemen van de meest actueel beschikbare cijfers.

Klik hier voor de Wereldhandelsspel demo
Wereldhandel is volgens velen een oplossing voor het globale armoedeprobleem. Daarvoor zijn wel rechtvaardige spelregels nodig. Als jonge mensen deze spelregels begrijpen, worden het bewuste wereldburgers. Deze spelregels van de Wereldhandel zijn echter niet eenvoudig: internationale politiek is een spel zonder grenzen. Macro-economische relaties zijn complex en abstract. In het educatieve Wereldhandelsspel spelen teams in een gesimuleerde wereldeconomie de overheden van verschillende landen. Zij nemen als regering concrete beslissingen op relevante beleidsterreinen.

Wereldhandelsspel vernieuwd. Het thema wereldhandel komt binnen het Voortgezet Onderwijs aan de orde bij het leergebied Mens & Maatschappij in de onderbouw. Ook komt het thema terug in het profiel Economie & Maatschappij in de tweede fase. Het is bijgevolg een belangrijk onderdeel van de lesstof voor de vakken economie en aardrijkskunde. En komt tevens aan bod bij maatschappijleer. In het mbo niveau 3 en 4 is het inzetbaar als project burgerschapseducatie. Het sluit prima aan bij kerntaak 3 en 5 uit het brondocument 'Leren, loopbaan en Burgerschap.'

Hier kunt u zich inschrijven of een testaccount aanvragen.
Of ga direct naar de inlogpagina op whs.bizzgames.nl.

Reacties gesloten.