WereldhandelsspelWereldhandelsspel in de klas

Het thema Wereldhandel is complex en abstract. Hierdoor is het voor leerlingen niet eenvoudig om deze lesstof te begrijpen. Een webbased leeromgeving en de inzet van een game sluiten goed aan op de belevingswereld en verschillende leerstijlen van leerlingen. Het spel kan zo de wereldhandelsproblematiek inzichtelijk maken. U kunt het Wereldhandelsspel inzetten op één of meerdere projectdagen of tijdens opeenvolgende lesweken.

Lesmaterialen

Voor de leerlingen is er een leerwerkboek met achtergrondinformatie, verdiepende opdrachten en een logboek. Door aansluitende opdrachten kan de complexiteit van het thema Wereldhandel vertaald worden naar de dagelijkse realiteit van de leerlingen. Deze opdrachten bevatten diverse vormen van samenwerkend leren die bijdragen aan een grotere en meer betekenisvolle leeropbrengst.

Wereldhandelsspel beslissingspagina

Landkaart met ministeries

Het Wereldhandelsspel lespakket bevat:

  • Docentenhandleiding met beoordelingscriteria;
  • Leerwerkboek met theorie, opdrachten en logboek;
  • Landenprofielen en Extra opdrachten;
  • Eindtoets;
  • Gratis helpdesk voor zowel docenten als leerlingen.

Lees ook het artikel: Wereldhandelsspel vernieuwd

Tijdsbesteding

De tijdbesteding van het Wereldhandelsspel is circa 8 studielasturen voor de opstartfase, testronde en de speelrondes. Dit kan modulair uitgebreid worden met aansluitende opdrachten voor de vakken economie, aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer. U kunt zo komen tot een vakoverstijgende praktische opdracht met 20 studielasturen.

Begeleiding

Tijdens het Wereldhandelsspel zijn de taken verdeeld in teams van vier personen. Elke functie en taak wordt door twee leerlingen gedaan. Ook de bijbehorende studielast is hierop afgestemd.

Structuur Wereldhandelsspel
Elk team krijgt een bestaand land toegewezen. Voor elk land is de startsituatie anders. De beslissingen en de resultaten zijn onderverdeeld naar zeven ministeries. Hierdoor ontstaat een herkenbaar beeld van de praktijk. Tevens is dit een geschikte structuur om koppelingen te leggen met achterliggende theorie en informatiebronnen. Door teamleden te koppelen aan ministeries is een goede taakverdeling mogelijk.

Wereldhandelsspel-beslissingen-OCW_280x210

Beslissingsscherm Ministerie van Onderwijs

Computerruimte tijdig reserveren
Het Wereldhandelsspel is webbased. Teams voeren hun beslissingen via het internet in. Tijdens de rondes wordt er gehandeld op de wereldmarkt. Teams onderhandelen onderling. De resultaten van deze onderhandelingen voeren de teams ook in op de website. Reserveert u dus tijdig de computerruimte op school.

Aansluitende opdrachten

De aansluitende opdrachten zijn optioneel. U bepaalt zelf welke opdrachten uw leerlingen doen. Aan deze opdrachten kan zowel in de les als daarbuiten worden gewerkt. U bepaalt natuurlijk zelf hoeveel tijd u in de klas hieraan besteedt. Indien u minder lesuren tot uw beschikking heeft, zal er een groter beroep worden gedaan op de zelfwerkzaamheid van de scholieren bij de aansluitende opdrachten.

Rol docent

U heeft bij het Wereldhandelsspel voornamelijk de rol als spelleider en coach. Uw taak bestaat grotendeels uit het geven van toelichting op de inhoud en aanwijzingen over de aanpak.

Analyse resultaten Wereldhandelsspel
Het analyseren van de resultaten na de testronde is zeer belangrijk. Hierdoor krijgen de leerlingen het noodzakelijke inzicht in de relatie tussen de genomen beslissingen en de behaalde resultaten. De bijkomende taken van stimuleren en activeren van de leerlingen zijn bij het Wereldhandelsspel nauwelijks nodig. Door het competitie-element zit er voldoende spanning en uitdaging in de opdracht zelf en is de betrokkenheid van uw leerlingen hoog.

Ondersteuning bij het Wereldhandelsspel
Indien u voor de eerste keer het Wereldhandelsspel in de les inzet, dan raden wij u aan een gratis testaccount of een workshop voor u en uw collega's aan te vragen. Hier maakt u kennis met het Wereldhandelsspel en krijgt u alle informatie die nodig is voor het inzetten van het Wereldhandelsspel in uw klas. Uiteraard kunt u met uw vragen altijd terecht bij de helpdesk: docenten@bizzgames.nl of +31 (0)20-7702265 (tijdens kantooruren).

Lees ook: Wereldhandelsspel, Leerdoelstellingen, Inschrijven of een testaccount aanvragen