Wereldhandelsspel in de klas

Wereldhandelsspel in de klasWereldhandelsspel in de klas. Het thema Wereldhandel is complex en ook abstract. Hierdoor is het voor leerlingen niet eenvoudig om deze lesstof te begrijpen. Een webbased leeromgeving en de inzet van een game sluiten goed aan op de belevingswereld en verschillende leerstijlen van leerlingen. Het spel kan zo de wereldhandelsproblematiek inzichtelijk maken. U kunt het Wereldhandelsspel in de klas inzetten op één of meerdere projectdagen, en ook tijdens opeenvolgende lesweken.

Het Wereldhandelsspel maakt gebruik van Flash. Dit wordt vanaf 1 januari 2021 niet meer ondersteunt door Adobe. Verder wordt Flash vanaf deze datum ook niet meer aangeboden in de meeste browsers. Wij kunnen u deze game dus niet meer aanbieden vanaf deze datum!

Lesmaterialen

Voor de leerlingen is er een leerwerkboek met achtergrondinformatie, verdiepende opdrachten en tevens een logboek. Door aansluitende opdrachten kan de complexiteit van het thema Wereldhandel vertaald worden naar de dagelijkse realiteit van de leerlingen. Deze opdrachten bevatten diverse vormen van samenwerkend leren. Deze dragen bij aan een grotere en ook meer betekenisvolle leeropbrengst van het Wereldhandelsspel in de klas.

Wereldhandelsspel in de klas beslissingspagina

Landkaart met ministeries

Het Wereldhandelsspel lespakket bevat:

  • Docentenhandleiding met beoordelingscriteria;
  • Leerwerkboek met theorie, opdrachten en logboek;
  • Landenprofielen en ook Extra opdrachten;
  • Eindtoets;
  • Gratis helpdesk voor zowel docenten als leerlingen.

Lees ook het artikel: Wereldhandelsspel vernieuwd

Tijdsbesteding

De tijdbesteding van het Wereldhandelsspel in de klas is circa 8 studielasturen voor de opstartfase, testronde en tevens de speelrondes. U kunt dit modulair uitbreiden met aansluitende opdrachten voor de vakken economie, aardrijkskunde, geschiedenis en ook maatschappijleer. Daarmee kunt u komen tot een vakoverstijgende praktische opdracht met 20 studielasturen.

Begeleiding Wereldhandelsspel in de klas

Tijdens het Wereldhandelsspel zijn de taken verdeeld in teams van vier personen. Elke functie en taak wordt door twee leerlingen gedaan. Ook de bijbehorende studielast is hierop afgestemd.

Structuur Wereldhandelsspel
Elk team krijgt een bestaand land toegewezen. Voor elk land is de startsituatie dus anders. De beslissingen en de resultaten zijn onderverdeeld naar zeven ministeries. Hierdoor ontstaat een herkenbaar beeld van de praktijk. Tevens is dit een geschikte structuur om koppelingen te leggen met achterliggende theorie en informatiebronnen. Door teamleden te koppelen aan ministeries is daardoor een goede taakverdeling mogelijk.

Wereldhandelsspel in de klas beslissingen

Beslissingsscherm Ministerie van Onderwijs

Computerruimte tijdig reserveren
Het Wereldhandelsspel is webbased. Teams voeren hun beslissingen via het internet in. Tijdens de rondes handelen de teams op de wereldmarkt en onderhandelen zij tevens onderling. De resultaten van deze onderhandelingen voeren de teams ook in op de website. Reserveert u dus tijdig de computerruimte op school voor deelname aan het Wereldhandelsspel in de klas.

Aansluitende opdrachten
De aansluitende opdrachten zijn optioneel. U bepaalt zelf welke opdrachten uw leerlingen doen. Aan deze opdrachten kunnen zij zowel in de les als daarbuiten werken. U bepaalt natuurlijk zelf hoeveel tijd u in de klas hieraan besteedt. Heeft u minder lesuren tot uw beschikking? Dan wordt er dus een groter beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de scholieren bij de aansluitende opdrachten.

Rol docent Wereldhandelsspel in de klas

U heeft bij het Wereldhandelsspel in de klas voornamelijk de rol als spelleider en coach. Uw taak bestaat grotendeels uit het geven van toelichting op de inhoud en aanwijzingen over de aanpak.

Analyse resultaten Wereldhandelsspel
Het analyseren van de resultaten na de testronde is zeer belangrijk. Hierdoor krijgen de leerlingen inzicht in de relatie tussen de genomen beslissingen en ook de behaalde resultaten. De bijkomende taken van stimuleren en activeren van de leerlingen zijn bij het Wereldhandelsspel in de klas nauwelijks nodig. Door het competitie-element zit er voldoende spanning en uitdaging in de opdracht zelf en is de betrokkenheid van uw leerlingen hoog.

Ondersteuning Wereldhandelsspel in de klas
Zet u voor de eerste keer het Wereldhandelsspel in de klas in? Dan raden wij u aan een gratis testaccount of een workshop voor u en uw collega's aan te vragen. Hier maakt u kennis met het Wereldhandelsspel. En bovendien krijgt u alle informatie die nodig is voor het inzetten van het Wereldhandelsspel in uw klas. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het Wereldhandelsspel in de klas? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar docenten@bizzgames.nl.

Lees ook: Wereldhandelsspel, Leerdoelstellingen, Inschrijven of een testaccount aanvragen