Leerdoelstelling Wereldhandelsspel

Wereldhandelsspel
Het thema wereldhandel komt binnen het Voortgezet Onderwijs aan de orde bij het leergebied Mens & Maatschappij in de onderbouw. Tevens komt het thema terug in het profiel Economie & Maatschappij in de tweede fase. Het is een belangrijk onderdeel van de lesstof voor de vakken economie en aardrijkskunde en komt tevens aan bod bij maatschappijleer. In het mbo niveau 3 en 4 is het inzetbaar als project burgerschapseducatie. De leerdoelstelling van het Wereldhandelsspel sluit prima aan bij kerntaak 3 en 5 uit het brondocument 'Leren, loopbaan en Burgerschap.'

Het Wereldhandelsspel maakt gebruik van Flash. Dit wordt vanaf 1 januari 2021 niet meer ondersteunt door Adobe. Verder wordt Flash vanaf deze datum ook niet meer aangeboden in de meeste browsers. Wij kunnen u deze game dus niet meer aanbieden vanaf deze datum!

Leerdoelstelling Wereldhandelsspel

Scholen hebben steeds meer ruimte om te werken aan projecten waarin de nadruk ligt op het leren van maatschappelijk relevante zaken. En tevens het aanbieden van vakken in samenhang, het leren van sociale vaardigheden en zelfstandig en actief leren. Vooral in de onderbouw havo/vwo kan het Wereldhandelsspel als modulair inzetbare webbased content worden ingezet. De leerdoelstelling van het Wereldhandelsspel sluit ook  goed aan bij de inzet in de ruimte die scholen hebben voor (vakoverstijgende) projecten. Hierin ligt de nadruk op het leren van maatschappelijk relevante zaken en het aanbieden van vakken in samenhang. En tevens het leren van sociale vaardigheden (o.a. handelsdeals sluiten) en zelfstandig en actief leren.

Uw leerlingen krijgen met het Wereldhandelsspel inzicht in mondiale economische en politieke (machts)verhoudingen en de gevolgen daarvan voor ontwikkelingslanden. De kennis van jongeren over en hun betrokkenheid bij wereldhandelsvraagstukken wordt daarmee vergroot. Ook zal het een ruimer draagvlak brengen voor een gezond internationaal economisch beleid. Een beleid dat zowel oog heeft voor eigenbelang/korte termijn, als ook voor andere belangen/lange termijn (milieubelang, derde wereld belang, etcetera). Objectieve informatie en de bestaande leerdoelen in het onderwijs staan centraal bij deze leerdoelstelling van het Wereldhandelsspel.
Hier kunt u zich inschrijven of een testaccount aanvragen.Leerdoelstelling van het Wereldhandelsspel wereldkaart

Basisversie (havo/vwo/ASO jaar4, vmbo4 GT, mbo-4 jaar 3)

De Basisversie is een oriëntatie op wereldhandel en globalisering. Hierbij worden de volgende begrippen geïntroduceerd:

  • internationale handel
  • levensverwachting
  • onderwijspeil
  • BNP
  • inkomensgelijkheid
  • consumptie van goederen en diensten
  • mondiale voetafdruk
  • millenniumdoelen

De leerdoelstelling van het Wereldhandelsspel sluit aan bij de programmering voor de nieuwe onderbouw. Deze wordt bepaald door ideeën over de ontwikkeling van leerlingen tussen 12 en 14 jaar. Trefwoorden daarvoor zijn: maatschappelijk relevante zaken leren, sociale vaardigheden oefenen en samenhangen leren zien. En tevens je oriënteren op leren en werken en lijnen naar de toekomst leren zien. Het thema wereldhandel komt aan de orde bij het leergebied Mens & Maatschappij. Daarin staat de persoonlijke betrokkenheid van leerlingen centraal. Op zichzelf, op ontwikkelingen in de wereld en op ontwikkelingen in het verleden. Met het wereldhandelsspel kan invulling worden gegeven aan kerndoel 51.

De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld. Hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu en legt relaties met het (eigen) leven.

Leerdoelstelling Wereldhandelsspel in de nieuwe onderbouw

De nieuwe onderbouw geeft scholen meer ruimte en vrijheid het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. U kunt kiezen vakken in meerdere of mindere mate te integreren. Met het Wereldhandelsspel kan daar voor het leergebied Mens & Maatschappij op worden ingespeeld. In die zin past de leerdoelstelling van het Wereldhandelsspelspel zeer goed bij de nieuwe onderbouw. Naast het betrekken van meerdere vakken bij het Wereldhandelsspel heeft het spel dan ook vaardigheden in zich, zoals onderhandelen, samenwerken, presenteren. De leerdoelstelling van het Wereldhandelsspel sluit tevens goed aan op het domein ‘Internationale Ontwikkelingen’ voor het vak economie. Diverse kerndoelen binnen dit domein hangen samen met kerndoelen voor aardrijkskunde en geschiedenis. Het Wereldhandelsspel leent zich ook bij uitstek voor het leren van economie in samenhang.Leerdoelstelling van het Wereldhandelsspel handdruk

Plusversie (havo/vwo bovenbouw, mbo-4 jaar 4, ASO 3e graad)

In de Plusversie gaan de theorie en de opdrachten van het leerwerkboek dieper in deze lesstof. Dit komt ook tot uiting in de leerdoelstelling van het Wereldhandelsspel zelf. Omdat daarbij meer de nadruk ligt op de onderlinge verbanden tussen bovengenoemde begrippen. Het leren van economie in samenhang vormt de basis voor het profiel Economie & maatschappij in de tweede fase.

De leerdoelstelling van het Wereldhandelsspel sluit goed aan op dit profiel. Hierin is economie een verplicht hoofdvak en zijn aardrijkskunde en maatschappijleer profielkeuzevakken. Scholen krijgen meer ruimte om bijvoorbeeld te kiezen voor een project over Wereldhandel, Afrika en schulden. In de tweede fase kan het Wereldhandelsspel worden ingezet naast de reguliere lessen. U kunt het Wereldhandelsspel in de tweede fase in ieder geval als praktische opdracht of voor het profielwerkstuk gebruiken. Voor de tweede fase zien wij het Wereldhandelsspel aanvullend op het curriculum. In het mbo niveau 3 en 4 is het Wereldhandelsspel inzetbaar als project burgerschapseducatie. De leerdoelstelling van het Wereldhandelsspel sluit prima aan bij kerntaak 3 en 5 uit het brondocument 'Leren, loopbaan en Burgerschap.'

Benieuwd of het Wereldhandelsspel ook iets voor uw klas is? Vraag dan een testaccount aan bij Bizzgames Gamification via docenten@bizzgames.nl of +31 (0)20-7702265.

Lees ook: Wereldhandelsspel, In de klas, Inschrijven of een testaccount aanvragen