Wereldhandelsspel

Klik hier voor de Wereldhandelsspel demoIn het Wereldhandelsspel spelen teams in een gesimuleerde wereldeconomie de overheden van verschillende landen. Zij nemen als regering concrete beslissingen op relevante beleidsterreinen.

Het Wereldhandelsspel maakt gebruik van Flash. Dit wordt vanaf 1 januari 2021 niet meer ondersteunt door Adobe. Verder wordt Flash vanaf deze datum ook niet meer aangeboden in de meeste browsers. Wij kunnen u deze game dus niet meer aanbieden vanaf deze datum!

Wereldhandel is volgens velen een oplossing voor het globale armoedeprobleem. Daarvoor zijn wel rechtvaardige spelregels nodig. Als jonge mensen deze spelregels begrijpen, worden het bewuste wereldburgers. Deze spelregels van de Wereldhandel zijn echter niet eenvoudig: internationale politiek is een spel zonder grenzen. Macro-economische relaties zijn complex en ook abstract.

Hier kunt u zich inschrijven of een testaccount aanvragen. voor het Wereldhandelsspel.
Of ga direct naar de inlogpagina op whs.bizzgames.nl.

Opbouw Wereldhandelsspel

Het Wereldhandelsspel bestaat uit een opstartfase, testronde en vier speelrondes. Aan het einde van een ronde rekent het spel de genomen beslissingen van alle landen door en toont de resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor de volgende ronde. Elke ronde is moeilijker dan de vorige. De eigen beslissingen, de beslissingen van andere teams, de onderhandelingsresultaten en ook de ontwikkelingen in de wereldeconomie waarop de individuele teams geen invloed hebben bepalen de resultaten.

Beoordeling

Teams in het Wereldhandelsspel bestaan uit drie à vier personen. Elk team krijgt een bestaand land toegewezen. Alle landen hebben verschillende startsituaties. De beoordeling vindt daarom plaats op basis van relatieve vergelijking (dus: wie het best verbeterd, wint). De veranderingen in onderstaande doelen bepalen het resultaat:

Wereldhandelsspel speldoelen

Speldoelen Wereldhandelsspel ronde 1

  • Bruto Nationaal Product,
  • inkomensgelijkheid,
  • consumptie,
  • levensverwachting,
  • kwaliteit overheid en
  • duurzame ontwikkeling zowel nationaal als globaal.

De beslissingen en de resultaten zijn onderverdeeld naar zeven ministeries per land. Hierdoor ontstaat een herkenbaar beeld van de praktijk. Tevens is dit een geschikte structuur om koppelingen te leggen met achterliggende theorie en informatiebronnen. Door teamleden te koppelen aan ministeries is er een duidelijke taakverdeling.

Onderhandelingen

Onderhandelingen tussen de teams leiden tot afspraken over de toepassing van bijvoorbeeld importheffingen en exportsubsidies in het Wereldhandelsspel. Door het wel of niet naleven van deze afspraken krijgen deelnemers inzicht in de mondiale economische en politieke (machts)verhoudingen. Zij ervaren de impact daarvan op hun eigen economie en die van andere landen. Ook ondervinden zij hoe moeilijk het is om een gedegen en maatschappelijk aanvaard regeringsbeleid te bedenken en uit te voeren.

Lees meer over het Wereldhandelsspel: Leerdoelstellingen, In de klas, Inschrijven of een testaccount aanvragen