U kunt nu ook zelf uw onderwijsprogramma vormgeven met gamification. Hiervoor heeft BitPress Educatie een gamification frame-work ontwikkeld, waarbinnen eigen opdrachten, assessments en kennistoetsen kunnen worden gebruikt en beoordeeld. Hiervoor wordt samen met u en uw collega’s een draaiboek samengesteld. BitPress draagt hierbij zorg voor de integratie in de game en borgt een succesvolle implementatie in uw onderwijsprogramma.

Stel eenvoudig het draaiboek samen van uw eigen online game

Met het Gamification platform kan dus volledig een eigen programma worden ingevuld over elk gewenst onderwerp en in elke gewenste taal. Er wordt vooral gewerkt aan tactische en strategische opdrachten waarvan een deel kan worden gebruikt voor het opzetten van bijvoorbeeld een strategisch beleidsplan, innovatieplan, communicatieplan of organisatieveranderingsplan.

De game is eenvoudig online toegankelijk en de docent hoeft geen ingewikkelde software te installeren of zelf teams aan te maken. Het gebruik wordt volledig ondersteund door de gratis helpdesk voor zowel docenten als studenten.

Nieuwsflitsen

Gamification nieuwsflitsen Landal gameOp basis van het draaiboek komen op gezette tijden via de game nieuwsflitsen met opdrachten beschikbaar aan de teams. De ene keer gaat dit bijvoorbeeld over een acuut probleem, de andere keer over een persbericht of een opdracht vanuit de centrale directie. Dit hangt natuurlijk af van de leerdoelstellingen en competenties. Op de nieuwsflitsen moet binnen een bepaalde tijd door de teams worden gereageerd. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verschillende rollen en de kwaliteiten van het team, bepalen of de teams er in slagen deze opdrachten tijdig en correct uitvoeren.

In een bericht kan ook een link zitten naar een document met een theoretische verhandeling of een uitgebreide opdracht. Of een uitnodiging voor een rollenspel dat op een bepaald tijdstip in een lokaal plaatsvindt. Berichten kunnen de volgende vorm hebben:

  • Afbeeldingen, video’s, links websites
  • Theorie en casuïstiek
  • Open vragen met beoordeling opleider
  • Meervoudige keuzeproblematiek
  • Kennistoetsen
  • Verslaglegging
  • Uitnodiging voor een rollenspel of gesprekssimulatie

Scores

Gamification cijferinvoerDe vragen kunnen niet alleen gebruikt worden om keuzes te maken, maar ook om op gezette tijden een volledige kennistoets af te nemen. Het kunnen kennisspecifieke vragen zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over hoe je omgaat met een verzoek van een collega of veranderingen in de organisatie. In het draaiboek staat op welke onderdelen de antwoorden op een nieuwsflits scoren.
Naast dat er direct kan worden gescoord op opdrachten en toetsen, kan er ook door de docent een beoordeling worden gegeven op een opdracht, rollenspel of assessment. Deze beoordeling wordt ook meegenomen in de ranking van de game.

De docentenmodule bevat een overzicht van de deelnemers, ranglijst, overzicht van de berichten (nieuwsflitsen) en de behaalde cijfers.

Meer informatie over gamification?

Wij leveren graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van uw eigen online game. Mocht u meer informatie wensen of een afspraak willen maken voor een presentatie en persoonlijke toelichting, dan kunt u bellen met BitPress Educatie op +31 (0)20-7702265.

Gamification bij Albeda Gamification bij HvA Rechten Gamification bij HU Facility Management Gamification bij Hanzehogeschool Gamification bij Inholland