Business games op maat gemaakt

Flipping the classroom met business games op maat gemaakt. Samen met docenten zet BitPress Educatie een volledige onderwijsmodule in Bizzgames-on-Demand op. Met deze vraaggestuurde vorm van 'blended learning' kan het oude curriculum en de bijbehorende boeken volledig worden vervangen.

De business games op maat omgeving faciliteert de studenten, daagt uit middels opdrachten, ontsluit internetbronnen en verwijst naar de theorie. Daarnaast is de game omgeving het venster naar een competitieve, internationaal georiënteerde marktomgeving.

Bizzgames-on-Demand business games op maat gemaakt

Flipping the classroom

Onder begeleiding van de docent gaan de studenten in teams de concurrentiestrijd aan. Daar waar het eigen bedrijf vraagt om oplossingsgericht denken, starten de studenten een probleemanalyse. Daarmee vertalen zij de MVO uitdagingen voor het bedrijf naar nieuwe mogelijkheden. De docent heeft daarbij de rol van coach.

Voor het duurzaam ontwikkelen van toekomstige markten zoeken teams naar informatie op het internet. Als bedrijfsadviseurs zorgen de docenten hierbij voor feedback en verdiepende inzichten. Waar nodig worden bovendien korte colleges gegeven over een specifieke rol binnen de managementteams. Vakinhoudelijk komen bij deze business games op maat gemaakt, Internationale Marketing, Strategisch Management, MVO, Bedrijfseconomie, (Financial) Accountancy, HR Management en tevens Logistiek bij elkaar.

Flipping the classroom met business games op maat gemaaktOp maat gemaakte businesss games zijn uitdagend voor de studenten en faciliteren het vraaggestuurde onderwijs. Stel ook met de adviseurs van BitPress uw eigen business game op maat samen. U kunt daarbij zelf aangeven welke onderdelen, competenties, bijbehorende theorie en opdrachten u in een bepaalde ronde aan bod wilt laten komen.

Meer informatie over business games op maat gemaakt?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van Bizzgames-on-Demand in uw onderwijsprogramma. U kunt hiervoor contact opnemen met Joost Schouten via +31 20 7702265 of ho@bizzgames.nl.

Of neem een kijkje op de pagina met diverse business games op maat gemaakt. Hier vindt u de thematische management games voor de Economische vakken die wij samen met het Hoger Onderwijs hebben ontwikkeld. Deze worden ingezet voor de richtingen Commerciële Economie, International Business, Bedrijfseconomie, (Financial) Accountancy, Bedrijfskunde, SBRM, MER en tevens Technische Bedrijfskunde.