Gamification voor Non-profit

Gamification, serious gaming voor werving en selectie, non-profit, leverancierskeuze, woningbouwvereniging, organisatieverandering, verandermanagement, changeGamification voor de non-profit sector is leuk, uitdagend, motiverend en effectief. En het competitieve karakter zorgt voor grote betrokkenheid en een hoog leereffect. Serious games bieden bovendien rijke, interactieve omgevingen waarin concrete uitdagingen, handelingen en het leren met elkaar worden verbonden. In een praktische oefencontext kunnen de deelnemers risicoloos ervaren wat de gevolgen zijn van hun handelingen. De feedback vanuit de game biedt deelnemers een voortdurende en natuurlijke terugkoppeling die versterkend of juist corrigerend kan werken.

Toepassingsgebieden gamification voor non-profit

Gamification wordt onder andere ingezet voor het bewerkstelligen van leerdoelstellingen, gedragsveranderingen, samenwerking en teambuilding. Toepassingsgebieden voor serious games zijn:

Bizzgames educatieve serious games gaming hoger onderwijs digitaal leermiddel lesmateriaal

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek over de inzet van gamification in de non-profit sector en specifiek voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamificiation via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

Bizzgames Gamification

Wij ontwikkelen en begeleiden al ruim 25 jaar gamification toepassingen, serious games, management games en simulaties voor de non-profit sector. Onze gamification toepassingen voor de non-profit sector sluiten niet alleen naadloos aan op de wensen van onze klanten, maar ook op de belevingswereld van de deelnemers. Er zijn tientallen ‘off-the-shelve’ Bizzgames over verschillende onderwerpen, die bovendien direct online inzetbaar zijn.

Wilt u liever een game die aangepast is op uw specifieke doeleinden, dan maken wij gebruik van onze flexibele gamification tool. U kunt het onderwerp en de doelstelling daarbij in alle gevallen zelf bepalen. Bizzgames helpt hierbij, zodat uw serious game in korte tijd via haar gamification platform online inzetbaar is.

Meer weten over gamification voor de non-profit sector?

Heeft u vragen over het toepassen van gamification en serious gaming in uw organisatie? Of wilt u een game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld?
Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.