Gamification voor de Zorg

Gamification voor de Zorg is flink in opmars en dat is niet verwonderlijk. De meest effectieve manier om iets te leren, is nu eenmaal door het te doen. En dit geldt zeker voor het opdoen van kennis, samenwerken en het bewerkstellingen van gedragsveranderingen.

Serious games zijn bovendien leuk, uitdagend, motiverend en effectief. En het competitieve karakter zorgt voor grote betrokkenheid en een hoog leereffect. De feedback vanuit de game biedt deelnemers een voortdurende en natuurlijke terugkoppeling die versterkend of juist corrigerend kan werken.

Toepassingsgebieden gamification voor de Zorg

GGD game. Gamification, serious gaming voor organisatieverandering, verandertrajecten, verandermanagement, change management, zelf organiserenGamification wordt in de zorgsector ingezet voor het bewerkstelligen van leerdoelstellingen, gedragsveranderingen, samenwerking en teambuilding. Toepassingsgebieden voor serious games zijn:

Serious games voor verandertrajecten laten medewerkers in de zorg op actieve en tevens risicoloze wijze de verandering (vooraf) zelf ervaren. Dit creëert betrokkenheid en acceptatie bij het veranderproces, zodat dit op een natuurlijker wijze wordt ervaren, geaccepteerd en geborgd in de organisatie.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek over de inzet van gamification in de Zorg en specifiek voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamificiation via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

Bizzgames Gamification

Wij ontwikkelen en begeleiden al ruim 25 jaar gamification toepassingen. Van grootschalige landelijke management competities in het onderwijs, tot specifieke games voor verandertrajecten en trainingen in de Zorg. Ook voor events, teambuilding en werving, selectie en onboarding is gamification prima inzetbaar en zeer effectief in de zorgsector.

Onze gamification toepassingen voor de Zorg sluiten niet alleen naadloos aan op de wensen van onze klanten, maar ook op de belevingswereld van de deelnemers. U kunt het onderwerp en de doelstelling bovendien in alle gevallen zelf bepalen. Bizzgames helpt hierbij, zodat uw serious game in korte tijd via haar gamification tool online inzetbaar is.

Meer weten over gamification voor de Zorg?

Heeft u vragen over het toepassen van gamification en serious gaming in uw organisatie? Of wilt u een game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld?
Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.