Bizzgames in de klas

De opzet gaat uit van een verdeling van taken in het team over 3-4 personen. En bovendien een bezetting van elke functie en taak door twee teamleden. Dit omdat de teamleden dan moeten samenwerken en zij elkaar kunnen vervangen in het geval van ziekte. Ook de bijbehorende studielast is hierop afgestemd. U bepaalt natuurlijk zelf hoeveel tijd u aan Bizzgames in de klas besteedt. Indien u minder lesuren tot uw beschikking heeft zal er een groter beroep worden gedaan op de zelfwerkzaamheid. De wijze waarop docenten Bizzgames in de klas inzetten en de mate van begeleiding die zij de teams geven, is divers:

  • Sommige docenten geven alleen begeleiding bij de opstart van de competitie en laten de deelnemers verder zelfstandig werken. Indien u voor de eerste keer deelneemt, adviseren wij voor de begeleiding minimaal 2 lesuren voor de opstartfase te nemen. En 1 uur voor de analyse van de resultaten van de testronde en ronde 1 in te plannen.
  • Anderen geven begeleiding bij de opstart van de competitie. Maar coachen de deelnemers bovendien nog eenmaal per ronde voor 1 uur bij de beslissingen en analyse van de resultaten.
  • Maar er zijn ook docenten die Bizzgames volledig in het lesprogramma hebben geïntegreerd. En elke week aan de hand daarvan de te behandelen lesstof met Bizzgames in de klas verlevendigen.

Opbouw en ondersteuning

De managementgames zijn gelaagd opgebouwd en beginnen in de eerste ronde sterk vereenvoudigd. Hierdoor doorzien de deelnemers beter de verbanden en worden zij niet afgeschrikt door een enorme hoeveelheid informatie. In de ronden daarna breidt de markt zich geleidelijk uit en komen er beslissingsvariabelen bij.

Op de inlogpagina staat een korte demo-film met een uitleg over de werking van de site aan de deelnemers. Op de spelsite staan in de testronde bij de marktinformatie duidelijke instructievideo's. Niet alleen over het nemen van beslissingen, maar ook over het analyseren van de resultaten. Deze vindt u ook terug in de docentenmodule.

Alle simulaties worden voorafgegaan door een testronde, waarin de deelnemers risicoloos beslissingen kunnen uitproberen. Avans HRM Bizzgames in de klas HPO Management games Serious GamingZij raken vertrouwd met de website, leren de spelomgeving kennen en vergaderen over de strategie. De resultaten van de testronde werken niet door in de volgende ronden.

De gebruikte begrippen in de tabellen op de site worden via een mouse-over verklaard. Plaats je de cursor op een begrip in een tabel, dan verschijnt een tekstballon met uitleg over het desbetreffende begrip.

Rol van de docent

De docent heeft bij de management game voornamelijk de rol als coach. Zijn taak bestaat grotendeels uit het geven van toelichting op de inhoud en aanwijzingen ten aanzien van de aanpak. "Hoe pak je het aan?" is belangrijker dan "Wat komt eruit?". De bijkomende taken van stimuleren en activeren zijn bij deze competitie nauwelijks nodig. Door het competitie-element zit er voldoende spanning en uitdaging in de opdracht zelf. Dit zorgt daarmee voor een grote betrokkenheid bij de deelnemers.

Meer weten over Bizzgames in de klas?

Wij leveren graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van Bizzgames in uw organisatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met BitPress Educatie via +31 (0)20-7702265 of info@bizzgames.nl.

Ondersteuning en begeleiding