Hieronder vindt u een schatting van de minimale en gemiddelde tijdsbesteding per leerling voor de managementgames. Hierbij gaan we er vanuit dat de leerlingen alleen deelnemen aan het managementgame en het Opzet Eindverslag wordt bijgehouden. De tijdsbesteding voor de extra deelopdrachten is hier niet in verwerkt. Met de extra deelopdrachten kan het managementgame worden uitgebreid tot een praktische opdracht met ruim 40 studielasturen.

Voor de online boekingsopdrachten in de Administratiemodule moet voor ronde 2 t/m 7 ongeveer een half uur worden bijgeteld. Voor de Engelstalige Trading Partners moet ongeveer 4 uur extra worden opgenomen.

Minimale tijdsinvestering leerling (incl. Eindverslag, excl. extra deelopdrachten)

Handel & Wandel Trading Partners /
Production Company /
Restaurant Wereldmix
Klas Thuis Totaal Klas Thuis Totaal
Opstart fase 2 1 3 2 2 4
Testronde 1 1 2 1 2 3
Ronde 1 1 1 2 1 1 2
Ronde 2 0 1 1 0 1 1
Ronde 3 0 1 1 0 1 1
Ronde 4 1 1 2 1 1 2
Ronde 5 0 1 1 0 1 1
Ronde 6 0 1 1 0 1 1
Ronde 7 0 1 1 0 1 1
Ronde 8 1 1 2 1 1 2
Totaal 6 10 16 6 12 18


Gemiddelde tijdsinvestering leerling (incl. Eindverslag, excl. extra deelopdrachten)

Handel & Wandel Trading Partners /
Production Company /
Restaurant Wereldmix
Klas Thuis Totaal Klas Thuis Totaal
Opstart fase 2 2 4 2 2 4
Testronde 1 2 3 2 2 4
Ronde 1 1 1 2 1 2 3
Ronde 2 1 1 2 1 1 2
Ronde 3 1 1 2 1 1 2
Ronde 4 1 1 2 1 1 2
Ronde 5 1 1 2 1 1 2
Ronde 6 1 1 2 1 1 2
Ronde 7 1 1 2 1 1 2
Ronde 8 1 1 2 1 1 2
Totaal 11 12 23 12 13 25

 
button_direct-inschrijven gamification en serious gaming met management games, business games