Maatwerk marketing games

Flipping the classroom met maatwerk marketing games. Samen met docenten zet Bizzgames Gamification een volledige onderwijsmodule in Bizzgames-on-Demand op. Met deze vraaggestuurde vorm van 'blended learning', kan zodoende het oude curriculum volledig worden vervangen.

De maatwerk marketing games faciliteren de studenten en dagen uit middels opdrachten. De game ontsluit daarbij internetbronnen en verwijst waar nodig ook naar de bijbehorende theorie. Bovendien is de game omgeving het venster naar een competitieve, internationaal georiënteerde marktomgeving.

Bizzgames-on-Demand maatwerk marketing games

Flipping the classroom

Onder begeleiding van de docent gaan de studenten in teams de concurrentiestrijd aan. Daar waar het eigen bedrijf vraagt om oplossingsgericht denken, starten de studenten een probleemanalyse. Daarmee vertalen zij de MVO uitdagingen voor het bedrijf naar nieuwe mogelijkheden. De docent heeft bij de maatwerk marketing games de rol van coach.

Voor het duurzaam ontwikkelen van toekomstige markten zoeken teams naar informatie op het internet. Als bedrijfsadviseurs zorgen de docenten hierbij voor feedback en verdiepende inzichten. Bovendien geven zij, waar nodig, korte colleges over een specifieke rol binnen de managementteams. Vakinhoudelijk komen bij deze games, Internationale Marketing, Strategisch Management, MVO, Bedrijfseconomie, (Financial) Accountancy, HR Management en tevens Logistiek bij elkaar.

Flipping the classroom met maatwerk marketing gamesMaatwerk marketing games zijn uitdagend voor de studenten en faciliteren tevens het vraaggestuurde onderwijs. Stel ook samen met de adviseurs van Bizzgames Gamification uw eigen game samen. En geef daarbij aan welke onderdelen, competenties, bijbehorende theorie en ook opdrachten u aan bod wilt laten komen.

Meer informatie over maatwerk marketing games?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van Bizzgames-on-Demand voor uw marketing game maatwerk. Neem hiervoor contact op met Joost Schouten via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

Of neem een kijkje op de pagina met Business games voor Economische vakken. Hier vindt u de management games die wij ook samen met het hoger onderwijs hebben ontwikkeld. Deze worden onder andere ingezet voor de richtingen Commerciële Economie, International Business, Bedrijfseconomie, (Financial) Accountancy, Bedrijfskunde, SBRM, MER en Technische Bedrijfskunde.