HRM game succesvol bij Avans!

HRM game succesvol bij Avans!

Avans HRM heeft met succes de light-versie van de HRM game ingezet in haar introductieweek. Zo maakten de nieuwe studenten in vier dagen op unieke wijze kennis met het HR vak, de opleiding, docenten en ook de medestudenten.

In de HRM game waren de studenten verdeeld over vijf rollen in het team. Te weten Directie, Hoofd Commerciële afdeling, Beleidsadviseur HRM, Hoofd HR servicecenter en Hoofd Financiën. Samen namen zij niet alleen beslissingen over investeringen, prijzen en een strategie om de markt te benaderen. Maar tevens over het aannemen of ontslaan van personeel en het HR beleid.

Vanuit een duidelijk rolverdeling werden de teamleden op hun beleidsterrein geadviseerd door professionals (rol docenten). Ook moesten zij zich verantwoorden aan de Raad van Bestuur voor hun beleid en beslissingen. Daarnaast gaven de volgende HR specialisten tijdens inspiratiesessies vakspecifieke informatie:

  • HR-Business partner
  • Recruiter
  • Specialist HR Analytics/HR metrics
  • Specialist Human Resource Development

De onderstaande Key Performance Indicatoren bepalen de teamresultaten in de HRM game:

  • Omzet;
  • Winst;
  • Motivatie;
  • Verzuim;
  • Klanttevredenheid;
  • Innovatievermogen.

Maar ook het teamwork en een eindverslag met de motivatie van de genomen beslissingen en een analyse van de behaalde resultaten, maakten deel uit van de beoordeling in de HRM game. De week werd afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking en een spetterend feest.

Achtergrond HRM game

HRM-professionals geven in het dagelijks werk adviezen aan het management over de inzet van het HRM beleid. Dit doen zij met name om daarmee de organisatiedoelen te bereiken. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij goed op de hoogte zijn van de interne en de externe ontwikkelingen. En tevens de consequenties hiervan voor de organisatie en in het bijzonder voor de inzet van personeelsinstrumenten. De HRM game biedt deze uitdaging in een dienstverlenende context.

Studententeams managen een dienstverlenend bedrijf en zijn daartoe verantwoordelijk voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Natuurlijk is de continuïteit van de onderneming bovendien van belang. Daarom gelden als doelstellingen naast het realiseren van ‘voldoende’ omzet en werkgelegenheid. Ook het zorg dragen voor goed en gemotiveerd personeel en tevreden klanten. Centraal daarbij staat de inzet van personeel en Human Resources vormen dus het uitgangspunt van het integraal beleid.

Meer weten over de HRM game?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van de HRM game in uw onderwijsprogramma. U kunt hiervoor contact opnemen met Joost Schouten van BitPress Educatie via +31 (0)20-7702265 of ho@bizzgames.nl.

Reacties gesloten.