HRM business game succesvol bij Avans!

HRM business game succesvol bij Avans!

Avans HRM heeft met succes de light-versie van de HRM business game ingezet in haar introductieweek. Zo maakten de nieuwe studenten in vier dagen op unieke wijze kennis met het HR vak, de opleiding, de docenten en de medestudenten.

In de HRM business game waren de studenten verdeeld over vijf rollen in het team: Directie, Hoofd Commerciële afdeling, Beleidsadviseur HRM, Hoofd HR servicecenter en Hoofd Financiën. Samen werden beslissingen genomen over investeringen, prijzen, een strategie om de markt te benaderen, aannemen of ontslaan van personeel en het HR beleid.

Vanuit een duidelijk rolverdeling werden de teamleden op hun beleidsterrein geadviseerd door professionals (rol docenten). Ook moesten zij zich verantwoorden aan de Raad van Bestuur voor hun beleid en beslissingen. Vakspecifieke informatie werd gegeven in inspiratiesessies door de volgende HR specialisten:

  • HR-Business partner
  • Recruiter
  • Specialist HR Analytics/HR metrics
  • Specialist Human Resource Development.

De teamresultaten in de HRM business game worden gemeten met behulp van onderstaande Key Performance Indicatoren:

  • Omzet;
  • Winst;
  • Motivatie;
  • Verzuim;
  • Klanttevredenheid;
  • Innovatievermogen.

Maar ook het teamwork en een eindverslag met de motivatie van de genomen beslissingen en een analyse van de behaalde resultaten, maakten deel uit van de beoordeling in de HRM business game. De week werd afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking en een spetterend feest.

Achtergrond HRM business game

De HRM-professional geeft in zijn dagelijks werk adviezen aan het management over de inzet van het HRM beleid om daarmee de organisatiedoelen te bereiken. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze goed op de hoogte is van de interne en de externe ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor de organisatie en in het bijzonder voor de inzet van personeelsinstrumenten. De HRM management game biedt deze uitdaging in een dienstverlenende context.

Studententeams managen een dienstverlenend bedrijf en worden verantwoordelijk gesteld voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Natuurlijk is de continuïteit van de onderneming ook van belang. Daarom gelden als doelstellingen bovendien het realiseren van ‘voldoende’ omzet, werkgelegenheid, het zorg dragen voor goed en gemotiveerd personeel en tevreden klanten. Centraal daarbij staat de inzet van personeel en Human Resources vormen dus het uitgangspunt van het integraal beleid.

Meer weten over de HR business game?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van de HR Business game in uw onderwijsprogramma. U kunt hiervoor contact opnemen met Joost Schouten van BitPress Educatie via +31 (0)20-7702265 of ho@bizzgames.nl.

Reacties gesloten.