Games voor Verandertrajecten

Met gamification voor verandertrajecten en procesmanagement brengt u uw vernieuwde waarden, missie, visie, doelstelling en strategie op een enthousiasmerende manier over. Serious games zijn een uitstekend middel voor toepassing bij verandertrajecten en beoogde leereffecten kunnen zowel kennistheoretisch als sociaal zijn. Zoals bij:

  • introductie van veranderingen
  • nieuwe cultuur, aanpak, processen
  • zelf organiserende teams
  • vergroten van eigenaarschap
  • creëren van betrokkenheid
  • borgen van verandering

Serious games voor Verandertrajecten

Serious games voor verandertrajecten laten medewerkers of klanten op actieve en tevens risicoloze wijze de verandering (vooraf) zelf ervaren. Dit creëert betrokkenheid en acceptatie bij het veranderproces, zodat dit op een natuurlijke wijze wordt ervaren, geaccepteerd en geborgd in de organisatie.

De deelnemers moeten zich daarbij goed kunnen herkennen in de serious game. Bij de inzet van gamification voor verandertrajecten is het daarom van groot belang dat de game naadloos aansluit op uw organisatie, het verandertraject en de doelstelling.

Bizzgames Gamification heeft tientallen management games op maat gemaakt voor haar klanten. Kortlopende trajecten met een duidelijk resultaat en een goede begeleiding.

Gamification op maat

Gamification verandertrajecten en serious gaming met serious games en business games

Voor de ontwikkeling van uw gamification toepassing maken wij gebruik van ons gamification tool. Hierdoor ligt de focus bij het ontwikkelen van uw serious game voor verandertrajecten direct op de inhoud van de game. Dit verkort de doorlooptijd drastisch en de kosten blijven hierdoor dus binnen de perken.

U kunt het onderwerp en tevens de veranderdoelstelling van uw serious game in alle gevallen zelf bepalen. Bizzgames helpt hierbij, zodat de serious game voor uw verandertraject in korte tijd via haar flexibele platform kan worden ingezet.

Het gamification tool bestaat uit een spelsite voor deelnemers waarbinnen (eigen) opdrachten, assessments en kennistoetsen worden gebruikt en beoordeeld. Samen met uw collega’s maken wij een casus waarin uw medewerkers zich herkennen. En stellen wij hiervoor een draaiboek met opdrachten samen waarin uw veranderdoelstelling naar voren komt.

Gedurende een tijdsperiode komen via de game deze opdrachten en situatieschetsen beschikbaar aan de deelnemers. De behoeften en doelstellingen van de klant, creativiteit en technische mogelijkheden komen hierbij prachtig samen. En zorgen daarmee voor een gamification toepassing voor uw verandertraject dat prima aansluit op uw organsiatie en veranderdoelstellingen.

Meer weten over serious games voor verandertrajecten?

Heeft u ook vragen over de toepassing van serious games voor verandertrajecten in uw organisatie? Of wilt u een serious game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld? Neemt u dan contact op met Bizzgames Gamification via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

Quote JGZ game Event, gamification en serious gaming met serious games-2