Business games maatwerk

Flipping the classroom met business games maatwerk. Samen met docenten zet Bizzgames Gamification een volledige onderwijsmodule in Bizzgames-on-Demand op. Met deze vraaggestuurde vorm van 'blended learning', kan een business game het oude curriculum zodoende volledig vervangen.

De business games faciliteren de studenten en dagen uit middels opdrachten. De game ontsluit daarbij internetbronnen en verwijst waar nodig ook naar de bijbehorende theorie. Bovendien is de game omgeving het venster naar een competitieve, internationaal georiënteerde marktomgeving.

Bizzgames-on-Demand business games maatwerk

Maatwerk business games

Onder begeleiding van de docent gaan de studenten in teams de concurrentiestrijd aan. Daar waar het eigen bedrijf vraagt om oplossingsgericht denken, starten de studenten een probleemanalyse. Daarmee vertalen zij de MVO uitdagingen voor het bedrijf naar nieuwe mogelijkheden. De docent heeft daarbij de rol van coach.

Voor het duurzaam ontwikkelen van toekomstige markten zoeken teams naar informatie op het internet. Als bedrijfsadviseurs zorgen de docenten hierbij voor feedback en verdiepende inzichten. Wij geven waar nodig bovendien korte colleges over een specifieke rol binnen de managementteams. Vakinhoudelijk kom bij dit business games maatwerk, Internationale Marketing, Strategisch Management, MVO, Bedrijfseconomie, (Financial) Accountancy, HR Management en tevens Logistiek bij elkaar.

Flipping the classroom met business games maatwerkSerious games zijn uitdagend voor de studenten en faciliteren tevens het vraaggestuurde onderwijs. Stel ook samen met de adviseurs van Bizzgames Gamification uw eigen business game maatwerk samen. En geef daarbij aan welke onderdelen, competenties, bijbehorende theorie en ook opdrachten u aan bod wilt laten komen.

Meer informatie?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van dit business games maatwerk in uw organisatie. Neem hiervoor contact op met Joost Schouten via +31 (0)20-7702265 of mail naar info@bizzgames.nl.

Of neem een kijkje op de pagina met Business games voor Economische vakken. Hier vindt u de management games voor Economie die wij ook samen met het Hoger Onderwijs hebben ontwikkeld. Deze worden ingezet voor de richtingen Commerciële Economie, International Business, Bedrijfseconomie, (Financial) Accountancy, Bedrijfskunde, SBRM, MER en tevens Technische Bedrijfskunde.