Bizzgames-on-Demand Gamification of flipping the classroom bij Fontys?

Bizzgames-on-Demand Gamification of flipping the classroom bij Fontys?

Het afgelopen jaar heeft BitPress Educatie samen met Fontys docenten een onderwijsmodule opgezet voor een periode van 14 weken met een online game als rode draad. Deze vraaggestuurde vorm van 'blended learning' heeft het oude curriculum en de bijbehorende boeken volledig vervangen.

De game omgeving faciliteert de studenten, daagt uit middels opdrachten, ontsluit internetbronnen en verwijst naar de theorie. Daarnaast is de game omgeving het venster naar een competitieve, internationaal georiënteerde marktomgeving.

Bizzgames-on-demand_Serious_Gaming_Simulatie-2Onder begeleiding van de coachende docenten gaan de studenten als managementteam de concurrentieslag aan binnen een maatschappelijk verantwoord kader. Daar waar het eigen bedrijf vraagt om oplossingsgericht denken, starten de studenten een probleemanalyse en vertalen dit naar nieuwe opties.

Voor het duurzaam ontwikkelen van toekomstige markten zoeken zij praktische informatie op het internet. De docenten zorgen hierbij als bedrijfsadviseurs voor feedback, verdiepende inzichten en waar nodig korte colleges voor een specifieke rol binnen de managementteams. Vakinhoudelijk komen in deze opzet Internationale Marketing, Strategisch Management, MVO, Bedrijfseconomie, HR Management en Logistiek bij elkaar.

Bizzgames-on-demand_Serious_Gaming_Simulatie-2Het ‘Bizzgames-on-demand’ platform is uitdagend en tegelijkertijd faciliterend en ondersteunt vraaggestuurd onderwijs. Stel ook met de adviseurs van BitPress uw eigen game samen en geef aan welke onderdelen, competenties, bijbehorende theorie en opdrachten u in een bepaalde ronde aan bod wilt laten komen.

Wij leveren graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van een game in uw onderwijsprogramma. U kunt hiervoor contact opnemen met Joost Schouten via +31 20 7702265 of ho@bizzgames.nl.

Reacties gesloten.