Wereldhandelsspel vernieuwd

Wereldhandelsspel vernieuwd

De afgelopen weken hebben wij de documentatie van het Wereldhandelsspel geheel vernieuwd en aangepast aan de laatste stand van zaken. Wij hebben ons in de nieuwe documentatie gericht op de cijfers van het CIA Factbook uit 2016 (www.cia.gov), waardoor de leerlingen kennis kunnen nemen van de meest actueel beschikbare cijfers.

Met het Wereldhandelsspel verkrijgen leerlingen inzicht in mondiale economische en politieke (machts)verhoudingen en de gevolgen daarvan voor ontwikkelingslanden. De kennis van jongeren over en hun betrokkenheid bij wereldhandelsvraagstukken wordt hiermee vergroot. Ook zal het een ruimer draagvlak brengen voor een gezond internationaal economisch beleid dat zowel oog heeft voor eigenbelang/korte termijn, alsook voor andere belangen/lange termijn (milieubelang, derde wereld belang, etcetera). Hierbij staan objectieve informatie en de bestaande leerdoelen in het onderwijs centraal.

Het thema wereldhandel komt binnen het Voortgezet Onderwijs aan de orde bij het leergebied Mens & Maatschappij in de onderbouw. Ook komt het thema terug in het profiel Economie & Maatschappij in de tweede fase. Het is een belangrijk onderdeel van de lesstof voor de vakken economie en aardrijkskunde en komt tevens aan bod bij maatschappijleer. In het mbo niveau 3 en 4 is het inzetbaar als project burgerschapseducatie. Het sluit prima aan bij kerntaak 3 en 5 uit het brondocument 'Leren, loopbaan en Burgerschap.'

Reacties gesloten.