Beoordeling

Bij de beoordeling gaat het in essentie om de volgende stappen:

  • het bepalen van de aspecten waarop leerlingen beoordeeld worden (vaardigheden en vakinhoud),
  • zonodig een nadere concretisering van die aspecten,
  • een beoordelingsschaal maken,
  • eventueel de wegingsfactoren van elk aspect bepalen,
  • de omrekeningstabel uitschrijven.

Bij de beoordeling wordt gelet op de inzet en de kwaliteit van het werk. Het gaat om de inhoud (het resultaat) en het proces. U kunt naar eigen inzicht besluiten hoe u de competitie als praktische opdracht inzet in het lesprogramma en welke invulling voor uw klas geschikt is. Afhankelijk van deze invulling kan Bizzgames meetellen als schriftelijke overhoring, proefwerk, volledige praktische opdracht, geïntegreerde proef of sectorwerkstuk.

De extra deelopdrachten staan in een apart document bij het tabblad Opdrachten in de docentenmodule. In het document Extra deelopdrachten vindt u een uitgewerkt voorbeeld van het standaard beoordelingsmodel, waarin voor elke deelopdracht de beoordelingscriteria beschreven staan. Desgewenst kunnen de criteria en de verdeling van de punten op eenvoudige wijze door de docent worden aangepast. U kunt er ook voor kiezen om enkele specifieke opdrachten door de leerlingen individueel te laten uitvoeren, zodat tevens een individueel cijfer kan worden bepaald.


Tijdsbesteding