Bizzgames in het MBO

De Bizzgames managementgames worden ingezet als project, deelproef en voor Leren Ondernemen bij Economie, Handel, Administratie en Horeca. Ook zijn de managementgames ideaal voor Samenwerkend Leren, Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) of Project Onderwijs (PO). Dit kan zelfs vakoverstijgend door een eindverslag te laten maken in zakelijk Nederlands of Engels. Er zijn verschillende managementgames ontwikkeld voor elk gewenst niveau. Deze zijn ook zeer geschikt om invulling te geven aan de (deel)Proeve van Bekwaamheid in het competentiegerichte onderwijs van het mbo.

Schrijf u hier in voor het MBO

Kosten

De deelnamekosten zijn € 30,- per team van maximaal 4 leerlingen.
De eenmalige opstart- en administratiekosten zijn slechts € 35,- per inschrijving/school. Alles exclusief 21% BTW.

MBO Handel en Administratie niveau 3/4
Jaar Simulatie
1-2 Handel & Wandel (+ Administratiemodule)
2-3 Trading Partners (+ Administratiemodule)
3-4 Restaurant WereldMix (+ Administratiemodule)
3-4 Production Company (+ Administratiemodule)


U kunt ook kiezen voor de versie inclusief de gratis Administratiemodule. Bovenstaande bedrijfsspellen zijn dan uitgebreid met een administratieve module waarin de leerlingen journaalpost boekingen doen, die gerelateerd zijn aan de casus van het eigen bedrijf. De versie met administratiemodule is met name geschikt voor de Administratieve, Kantoor en Boekhoudkundige richtingen in het MBO.

MBO Horeca niveau 3/4
Jaar Simulatie
1-2 Handel & Wandel
3-4 Restaurant WereldMix

Bizzgames in het competentiegerichte lesprogramma

Voor Bizzgames zijn verschillende simulaties ontwikkeld voor elk gewenst niveau, die ook zeer geschikt zijn om invulling te geven aan het competentiegerichte onderwijs van het mbo. De simulaties en documentatie worden door de docenten aanvullend ingezet of ingepast in het onderwijsprogramma. Dit gebeurt veelal als project, voor samenwerkend leren, Leren Ondernemen en bedrijfsoriëntatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de leeronderdelen die aan bod komen binnen de simulaties, het werkboek en de extra deelopdrachten. Binnen de administratiemodule worden enkel boekingen verricht. Het is dus geen boekhoudkundig pakket. Operationele taken zoals debiteurenbeheer komen hierbij niet aan bod.

Enkele leeronderdelen die in alle simulaties aan de orde komen zijn:
- Bedrijfsoriëntatie, strategie bedenken, lezen balans en winst-en-verliesrekening.
- Planning maken en de realisatie en het logboek bijhouden.
- Vergadering plannen, agenda maken, vergaderen en verslag maken.
- Overleggen, discussiëren, conflict hanteren, prioriteiten stellen, problemen oplossen.
- Taken organiseren, werkzaamheden tijdig, nauwgezet en volledig uitvoeren.

Enkele leeronderdelen die specifiek bij Bizzgames Administratie aan bod komen:
- Boekingen van debiteuren
- Boekingen van crediteuren
- Boekingen van voorraadmutaties
- Journaalposten voor omzetbelastingverplichtingen

De volgende door ECABO gebruikte competenties komen aan bod binnen de simulaties, het werkboek en de extra deelopdrachten.

Competenties Management simulatie Leerlingen werkboek Extra deelopdrachten
A. Beslissen en activiteiten initiëren X
B. Aansturen
C. Begeleiden
D. Aandacht en begrip tonen
E. Samenwerken en overleggen X X X
F. Ethisch en integer handelen
G. Relaties bouwen en netwerken
H. Overtuigen en beïnvloeden X
I. Presenteren X
J. Formuleren en rapporteren X X
K. Vakdeskundigheid toepassen X
L. Materialen en middelen inzetten
M. Analyseren X X X
N. Onderzoeken X X
O. Creëren en innoveren
P. Leren
Q. Plannen en organiseren X X
R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten X
S. Kwaliteit leveren
T. Instructies en procedures opvolgen X X
U. Omgaan met verandering en aanpassen X
V. Met druk en tegenslag omgaan X
W. Gedrevenheid en ambitie tonen X
X. Ondernemend en commercieel handelen X
Y. Bedrijfsmatig handelen X

Als je dit terugkoppelt naar de beroepscompetentieprofielen dan komen de volgende beroepscompetenties, die bij alle kerntaken voorkomen, hiermee overeen:

Bestuurlijk-organisatorisch en strategische competenties (BOS)
- Handelen naar bevoegdheden en verantwoordelijkheden
- Planmatig verrichten van werkzaamheden
- Omgaan met vertrouwelijke informatie

Sociaal-communicatieve competenties (SC)
- Samenwerken met relevante relaties binnen de organisatie

Ontwikkelingscompetenties (ON)
- Evalueren van eigen handelen
- Vragen en ontvangen van feedback

"Wij gebruiken de simulaties al enkele jaren en bij de invoering van het competentiegerichte onderwijs hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Bizzkidz. Het is een prima deelproef waarin zowel vakmatige, bestuurlijk organisatorische, sociaal communicatieve als ontwikkelingscompetenties aan bod komen."

F. van Kalsbeek
ROC ASA, Economie Abstede in Utrecht

Meteen inschrijven? Of eerst nog een testaccount aanvragen?